Neljälle kunnalle ympäristönsuojeluun yhteistyösopimus

Raision kaupunki on vajaan kymmenen vuoden ajan myynyt sopimusten perusteella Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnille ympäristönsuojelun viranhaltijoiden työtä. Nyt kunnat ovat irtautumassa Raision sopimuksesta ja perustavat oman, jonka järjestäjäkuntana on Mynämäki. Muutos lähti liikkeelle, kun Raisio pari vuotta sitten käynnisti kuntien kanssa ympäristönsuojelun sopimusneuvottelut. Kaupungin tavoitteena oli uudistaa sopimusta niin, että kustannukset jakautuisivat tasaisemmin ja että se saisi käyttöönsä riittävän henkilöstöresurssin sopimuskuntien tehtävien hoitamiseen. Kunnat eivät hyväksyneet hinnankorotusta vaan ryhtyivät valmistelemaan keskinäistä sopimusta ympäristönsuojelun tehtävien hoidosta niin, että järjestäjäkuntana on Mynämäki ja sopimuskunnat tekevät ympäristöasioihin liittyvät hallinnolliset päätökset omissa lautakunnissaan. Mynämäen tekninen lautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen kesäkuun alun kokouksessaan ja toimittaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sopimuksen toimeenpano edellyttää yhden uuden yympäristönsuojelusihteerin viran perustamista sekä kahden ympäristönsuojelusihteerin viran täyttölupaa. Ne pistetään vireille, kun kaikki sopimuskunnat ovat hyväksyneet sopimuksen.