Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kiitos sihy-kysymyksistä

Mielipiteitä hankkeeseen liittyen on ollut lehtien palstoilla. Asiaa on puoleltamme käsitelty varovaisesti. Tarkoituksemme on ollut välttää joutumasta vastakkain osan kaupunkilaisten kanssa. Yleisötilaisuuksissa on päästy dialogiin, joissa on voitu tarkentaa ja yhteensovittaa näkemyksiä. Kirjoituksissa on viitattu valtuuston käsittelyyn, jossa tarjouspyyntö käsiteltiin ”ei julkisena”. Suuren hankkeen hankintatoimessa pyritään noudattamaan hankintalainsäädäntöä tarkasti ja varovaisesti. Hankintalainsäädäntöä tuntevien asiantuntijoiden mukaan tarjouspyyntö tulee julkiseksi vasta, kun tarjouspyyntöasiakirja on valmis. Tästä säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6. ja 7. pykälissä. Valtuuston kokouksessa 9.12.2019 valmisteltiin tarjouspyyntöasiakirjaa liitteineen. Valtuutetuilla oli kokouksessa mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa tarjouspyynnön sisältöön. Tästä syystä valtuustolla oli lakiin perustuva syy käsitellä asiakirjaluonnosta suljetuin ovin. Tarjouspyynnön periaatteita sen sijaan on käsitelty säännöllisesti hankkeen edetessä valtuustoissa ja yleisötilaisuuksissa sekä tiedotusvälineissä. Keskiviikkona 15.1. on tiedotustilaisuus, jossa tarjouspyynnöstä liitteineen kerrotaan tarkemmin. Tervetuloa tähän tilaisuuteen Demotilaan kello 18. Hankkeen kriittiset äänenpainot ovat tuoneet esille huolia uusista oppimisympäristöistä. Esimerkiksi erityisopetukseen ja avoimiin oppimisympäristöihin liittyvä kritiikki on esillä suunnitteluryhmämme keskusteluissa enemmän kuin usein. Hankkeessa tavoittelemme joustavia oppimisympäristöjä. Suunnittelussa olemme vasta alkumetreillä. Tarkkailemme kansallista hankekarttaa ja kuuntelemme käyttäjäkokemuksia verrokkihankkeista. Selkein tähän liittyvä työvaihe on edessä, kun saadaan valittua jatkosuunnittelun pohjaksi toinen kilpailevista ehdotuksista. Oppimisympäristöistä tulee käydä keskustelua jatkossakin. Yksi siihen liittyvä tilaisuus järjestetään 28.1. klo 18, jolloin paikalla asiaan liittyvää tutkimustietoa avaa tutkijatohtori Kreeta Niemi. Tervetuloa myös tähän iltaan. Luento tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa uusista oppimisympäristöistä ja niihin liittyvistä asioista. Osallistujille annetaan mahdollisuus kysyä ja keskustella. Hankkeen kustannusarvioita on käsitelty sekä ohjausryhmässä että valtuustossa. Näissä keskusteluissa on arvioina ollut esillä väistötilakustannukset, purkukustannukset ja hankevaraukset. Tavoitehinta-arvioita on teetetty kahdella kustannuslaskijalla ja näissä raporteissa käsitellään tyypillisesti myös rakennuttamisen kustannukset. Hankkeen laskenta-aikana pureudutaan tarkemmin käyttäjähankintoihin. Kiire on suhteellinen käsite. Esimerkiksi pedagogista suunnitelmaa on laadittu useita vuosia ja sen tekijöinä on laaja joukko kaupunkimme opetustoimen ja koulujen työntekijöitä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn varattiin hankkeen laajuuden vuoksi normaalia menettelyä enemmän aikaa ja se on ollut tarpeen. Väistötilasuunnittelu on ollut käynnissä noin puoli vuotta ja jatkuu neuvotteluilla. Eri malleja etsitään ja kustannuksia vertaillaan. Valitusherkkyys vaikeuttaa aikataulullista suunnittelua. Mahdollisten valitusten aikatauluun aiheuttavat viiveet luonnollisesti lykkäävät hankkeen valmistumista ja saattavat hankalaan vaiheeseen osuessa vaikuttaa myös kustannuksiin. Lähdin töihin lehtikirjoitukset mielessäni hieman raskaalla jalalla. Työpäivän aikana sattui kuitenkin asioita, jotka kirkastivat mieleni. Pidimme kokousta Demotilassa, jossa toisaalla kokoontui kotouttamistyöryhmä. Hetken kuluttua tilaan virtasi iloisia lukiolaisia omiin töihinsä opettajan johdolla. Opetustoimen johtaja saapui tekemään työpäiväänsä tilaan ja kohta osallistumaan alkavaan palaveriin. Sain pari puhelua muista kaupunkimme oppilaitoksista, jotka haluavat tulla tilaan tutustumaan. Tämä näyttäytyy minulle poikkeuksellisten kohtaamisten uutena alkuna. Uudet tilat palvelevat entistä laajempaa käyttäjäkuntaa. Parhaimmillaan kaikkia. Demotilassa saamme varusteiden sekä laitteiden tutkimisen lisäksi ohjausdataa tilasuunnittelun tueksi. Uudet laitteet ja oppimisen menetelmät ovat demotilassa auki eri käyttäjille muodostaen esimerkiksi koulutoimelle uusien tulevaisuuden taitojen oppimiskeskuksen. Monet tulevaisuuden taidoista opitaan kokeillen. Sihyn kotisivut on päivitetty: uusikaupunki.fi/sihy. Jatkamme tiedottamista kuukausittain Demotilassa. Tarjouspyyntö ja toiminnalliset tavoitteet ovat ladattavissa kotisivuilta, muut toimitamme pyynnöstä materiaalin laajuuden vuoksi. Hankintatapa on työläs. Pelkästään tarjousten tarkastamisessa on useiden viikkojen työ. Tällä hetkellä tuntuu, että kaksikin näin vaativaan tarjousprosessiin osallistuvaa on riittävä luku. Toivon malttia siinä, miten etukäteen arvioimme lopputulemaa. Kohta tiedämme, omaako tämä vaihtoehto mahdollisuuksia edetä loppuun saakka. Arvostelun alle on joutunut vanhojen rakennusten purkaminen ja valittu elinkaarimalli. Itse olen asettanut ne tehtäväni lähtökohdiksi, koska demokraattisesti on näin päätetty toimia. Itsekin olen kriittinen ja tunnistan näissä mainituissa teemoissa ongelmallisia piirteitä. Mutta niin tunnistan niiden vaihtoehdoissakin. Ei ole, eikä tule mallia, joissa ei olisi jotain piirrettä, joka jossain toisessa toteuttamistavassa olisi mielekkäämpi. Hankkeen syvin tavoite on kohtaamisten ja luovuuden lisääntymisen kautta lisätä hyvinvointia ja sivistystä. Tämä on jäänyt taka-alalle keskusteluissa. Tärkeintä yhteisessä työssämme on kehittää paras mahdollinen lopputulos. Haluan kiittää puhelinkeskusteluista, joissa olen voinut vastata kysymyksiin. Niistä jokaisesta on ollut myös minulle hyötyä. Toivomme jatkossakin yhteydenottoja, kun kysyttävää on. Marko Kivistö Hankkeen projektipäällikkö