Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Keskustaajaman viihtyisyyshanke etenee

Mynämäen keskustaajaman viihtyisyyden parantamiseksi on muutaman viime vuoden aikana tehty monia pieniä kehittämistoimia. Osa on jo valmistunut, osa vielä työn alla. Yhtenä kokoavana voimana on ollut keskustan valtuustoryhmän vuonna 2015 tekemän aloitteen pohjalta perustettu hanketyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja tukea hankkeen toimeenpanoa. Sen puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen edustajana Petteri Huuskonen ja sihteerinä kunnan työpäällikkö Mira Rekola . Lisäksi työryhmässä on edustajia Mynämäen yrittäjäyhdistyksestä, seurakunnasta, Wirmo-Seurasta sekä Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistyksestä. Käytännön työt alkoivat keväällä 2017, kun kaikille avoimilla talkoilla siistittiin Mynäjoen jokirantaa Mäenkylän siltojen alueella. Kunta hankki uuden sillan kaiteisiin kiinteät istutuslaatikot kausi-istutuksia varten. Myös Keskuskadun varrella olevat Postitie-viitat uusittiin.   Yksi kehityskohde oli näyttävimpien keskustaajaman kohteiden valaiseminen kohdevalaisimilla. Valaistuskohteiksi valittiin pääkirjaston reliefi ja Evakkokivi, Mäenkylän vanha silta altapäin, Vanhan yhteiskoulun puiston puoleinen seinä, linja-autoaseman pihassa oleva puu ja taideteos, MKTO:n vanha paja sekä Wirmo-Seuran kivimakasiini. – Valaisimia on asennettu syksyn aikana ja vielä pitää siirtää sillan kylkeen asennetut valaisimet sillan alle, jolloin kohde valaistaa suunnitelman mukaisesti, kertoo Petteri Huuskonen.     Osa hankkeessa suunnitelluista parannuskohteista on toteutunut osin muiden tahojen toimesta. Tuoreimpia ovat olleet Keskuskadun ja Asemantien linja-autopysäkkien uusimiset, jotka toteutuivat niin sanottuna MAL-hankkeena. Valtion ja kuntien yhteisillä MAL-hankkeilla parannetaan muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Asemantien Tursunperän pysäkille sekä myös Mietoisiin Pyheen torille uusiin pysäkkeihin asennettiin lisäksi polkupyörätelineet, joihin bussilla matkustavat voivat lukita polkupyöränsä matkan ajaksi. – Myöhemmin asennetaan vielä linja-autoasemalle sekä lukion, Kauppatien ja Asemantien pysäkeille digitaaliset aikataulunäytöt, Huuskonen kertoo. Kunta kustantaa pyörätelineet ja linja-autoaseman digitaalisen näytön ja Varsinais-Suomen Ely-keskus muut hankinnat.     Mynämäen seurakunta puolestaan on kunnostamassa Mynäjoen rannassa kulkevaa huoltotietä kuntalaisten yhteiseksi luontopoluksi. 300 metrin pituisen polun kunnostamiseen on saatu Ravakalta hankerahoitusta. Rantaa raivattiin talkoilla viime kesänä, ja syksyn aikana polulla tehtiin maansiirtotöitä ja sepelöintiä sekä asennettiin kiinteitä istuinpenkkejä. Ensi kesään mennessä tehdään muut vihertyöt. Puustoa karsitaan lisää sekä istutetaan uutta puukujannetta, kiinnitetään opastaulut ja istutetaan pieni kasviryhmä polun seurakunnan puoleiseen päähän.     Keskeisenä tavoitteena keskustataajaman viihtyisyyshankkeessa on torin kehittäminen nykyistä elävämmäksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen aikana on torille tarkoitus rakentaa esiintymislava sekä kuusipaikkainen torimyyntikatos. Ne mahdollistaisivat torille uutta säännöllistä toimintaa sekä myynnin että tapahtumien kautta. Rakennuksista on kunnan kustannuksella tehty arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat, ja yrittäjäyhdistys teki hankehakemuksen Ravakkaan. Yhdistys joutui kuitenkin vetämään hakemuksen pois, koska kustannukset nousivat niin korkeiksi että lähtökohtana ollut 50 %:n Ravakan hanketuki ei ollut enää mahdollinen. – Vuonna 2019 hankkeen rakennetta on tarkasteltu uudelleen ja kokonaiskustannusta saatiin hieman laskettua. Hankkeen päivitetty hakemus pitäisi seuraavaksi jättää Ravakkaan, Huuskonen kertoo.. Toteutus vaatii hankerahoituksen lisäksi omarahoitusosuudeksi niin sponsoritukea kun talkootyötä. Elämää torille kuitenkin saatiin jo lisättyä, kun Mynämäen Rotaryklubi toteutti niin ikään Ravakan hankerahoituksella viisi siirrettävää mökkiä, jotka otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa Mynämäessä pidetyllä Joulutorilla.   Torin laidalla oleviin kivipollareihin on hanketyöryhmä tilannut kettingit seppä Marko Anttilalta . Kettinki korvaa paikalta aiemmin kadonneen, pollarit yhdistäneen köyden. – Viihtyisyyshanketyöryhmä suosittelee jatkossa voimien yhdistämistä yrittäjäyhdistyksen ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa, jotta torihanke saataisiin vietyä loppuun onnistuneesti, Huuskonen summaa tämänhetkisen tilanteen työryhmän väliraportissa.