Vettä nyt ainakin Vehmaan Myllyjärvelle

Vehmaan seurakunnan Myllyjärven leirimajaa lähdetään kehittämään pienin askelin. Näin voitaneen vetää yhteen tiistai-iltana Myllyjärvellä järjestetyn tiedotustilaisuuden yleisökeskustelun anti. Seurakuntalaisilla on ilmeinen halu kehittää leirimajaa ja lisätä sen käyttöä, millaisin keinoin?, siitä on kysymys. Rippikoulut on viime vuosina pidetty Taivassalon leirikeskuksessa Mansikkakarissa, jonka varustustaso on Myllyjärveä parempi. Tästä on kuitenkin aiheutunut tuntuvia kustannuksia Vehmaan seurakunnan alijäämäiselle taloudelle. Tänä kesänä vt. kirkkoherra Antero Aaltonen siirsi rippikoulun Myllyjärvelle, joka siirto aiheutti arvosteluryöpyn sosiaalisessa mediassa. Tämä ei Aaltosen mukaan kuitenkaan ollut syy keskustelutilaisuuden järjestämiselle. – Myllyjärvellä on merkittävä historia vehmaalaisten kesäisenä olohuoneena. Halutaanko aluetta kehittää uudelleen koko kansan paikaksi vai onko yhteisöllisyyden aika ohi, kysyi Aaltonen läsnäolijoilta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Janne Ahalan mukaan seurakunnan elimissä on pohdittu mahdollisen uuden lisäsiiven rakentamista, mikä mahdollistaisi kunnon majoitusmahdollisuudet sekä juhlatilaisuuksien järjestämisen. Yhtenä mahdollisuutena käyttöasteen nostamisessa on harkittu myös leirimajan vuokraamista nimellistä korvausta vastaan vähävaraisille seurakuntalaisille. Alueen vesihuolto joka tapauksessa saatava kuntoon. Tällä hetkellä leirimaja on tuontiveden varassa. Veden runkoputki kulkee järven toisella puolella, ja yhteisenä sopimuksena esittivät läsnäolijat, että kirkkoneuvosto alkaa toden teolla selvittää mahdollisuuksia liittää leirimaja kunnan vesijohtoverkkoon. Selvitystyö on jo käynnissä. Leirimajan laajennus ei tuntunut saavan kannatusta. Sen sijaan leirimajan välittömään läheisyyteen pystytettävä kesäaitta mahdollisine saniteettitiloineen tuntui saavan kannatusta. Yksi ahkerimmista leirimajan käyttäjistä on partiolippukunta Lustaset, jonka edustaja Sanna Leyser toivoi ainoastaan telttapaikkojen raivaamista läheiselle metsäalueelle. Voimakkaimmin lisärakentamista vastusti Antti Mäkitalo, joka kehotti panostamaan ihmisiin materiaalin eli lisärakentamisen sijaan. Varsinaisen pommin Mäkitalo heitti tarjoamalla myynnissä olevasta Kirkonkylän seurakuntatalosta 100 000 euroa ehdolla, että lisärakentamiseen ei ryhdytä. Seurakuntatalon myyntihintahaarukaksi on arvioitu 50 000-80 000 euroa. Varsin jämäkästi koosti sinne tänne poukkoilleen keskustelun annin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen Tapio Keskitalo. – Vesiverkkoon liitytään, mutta pysyykö Mäkitalon tarjous voimassa.