Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kunnissa vielä toiveita ohituskaistojen jälkeen – Valtatielistalla Roukkulin risteys, Repolan alikulku ja moottoritiejatke

Köröttely valtatie 8:lla Nousiaisissa ja Mynämäessä on nyt historiaa, kun uudet ohituskaistat ovat ajokunnossa. Valtatiekunnissa on kuitenkin vielä jatkotoiveita. Mynämäen kunnanjohtajan Seija Österbergin mukaan valtatie ei ole vielä toivotussa jamassa. – Roukkulin risteys pitäisi saada kuntoon. Yrityksiin on paljon raskasta liikennettä ja risteys on hankala. Välimatka Turusta Mynämäkeen nopeutui huomattavasti nykyisistä järjestelyistä, mutta Roukkulin risteysjärjestely pitää saada eteenpäin ripeästi, Österberg sanoo. – Sijainti moottoritien päässä voi joskus olla edullisempi kuin moottoritien varrella. Jos kylä jää hankalien kiertoteiden ja ramppien taakse, se yleensä hankaloittaa kulkemista. Österbergin mukaan ohituskaistojen tietyöaika oli hankala. – Se on saattanut pelottaa asuinpaikkaa etsiviä, mutta jos nyt uusi yhteys houkuttelisi paremmin. Nopeat yhteydet ovat tärkeitä asukkaille ja yrityksille. Österberg pitää asukasmäärän laskua aina huolestuttavana. – Toivomme sujuvien yhteyksien kääntävän kehitystä positiiviseen suuntaan. Uusia asukkaita pitäisi saada, jotta palvelut säilyvät. Moottoritie on lisännyt yritysten kiinnostusta. Kyselyjä on tullut ja olemassa olevat yritykset ovat laajentaneet toimintaansa. Österberg pitää tärkeänä, että kunta näkyy valtatiekulkijoille. – Tien varteen pitäisi saada lisää näkyvyyttä. Risteysjärjestelyt hankaloittavat maankäytön kehittämistä kuntakeskustan kohdalla. Maskussa valtatieväylä on nyt kunnossa. – Moottoritie nopeuttaa liikennöintiä, joten liikenteen sujuvuuden kannalta olisi hyvä saada moottoritie Mynämäkeen. Jatkohankkeesta voisi päättää, kun saadaan kokemuksia ohituskaistojen vaikutuksista, kunnanjohtaja Arto Oikarinen esittää. Oikarisen mukaan moottoritien hyötyarviointi on kolmen vuoden perusteella vaikeaa. – Asukkaat ovat tyytyväisiä Turkuun suuntautuvien matkoihin aikalyhennykseen. Masku on ajallisesti lähempänä keskuskaupunkia kuin aikaisemmin. Liikenneturvallisuuden parantuminen on myös myönteinen asia. Oikarinen ei ole pettynyt siihen, ettei moottoritie ole kääntänyt asukaslukua nousuun. – Asukaslukuun vaikuttaa paljon muitakin asioita. Moottoritien suunnittelu ja rakentaminen hidastivat kaavoitusta usean vuoden ajan kanta-Maskun alueella, joten kunnalla ei ollut tarjota tontteja. Kun saimme lisää tarjontaa Pirttimäestä, tonttimyynti on lähtenyt kasvuun. Asukasluvun lasku näyttää nyt pysähtyvän. Lisäksi yritysten kiinnostus on kasvanut merkittävästi. Oikarinen muistuttaa, ettei valtatie yksinään tuo autuutta. – Joukkoliikenneyhteyksien edistäminen voisi vähentää yksityisautoilua, mutta muutos on hidas. Moottoritie on yritystoiminnalle merkittävä. Kuntien on kaavoitettava asuntoalueita siten, että yhteys moottoritielle on joustava. Yksittäiset muutokset eivät tuo järisyttävää muutosta hetkessä. Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen muistuttaa alikulkutoiveesta Repolantien liittymän läheisyyteen. – Tästä olemme käyneet neuvotteluja useamman kerran. Lisäksi Nousiaisten ja Mynämäen välin nelikaistaistaminen olisi toivottavaa, koska se parantaisi liikennöintiä pohjoiseen suuntaan. Valtatie pitää nähdä seudullisesti ja valtakunnallisesti tärkeänä kehittämiskohteena, Heinonen toteaa. Heinosen mukaan moottoritie on kasvattanut liikennemääriä, sujuvoittanut liikennöintiä ja parantanut liikenneturvallisuutta. – Kunnan saavutettavuus ja sitä kautta myös houkuttelevaisuus ovat parantuneet. Uskomme moottoritiellä olevan pitkällä tähtäimellä positiivisia vaikutuksia yritys- ja elinkeinotoimintaan. Moottoritie on ollut toistaiseksi pettymys, jos käytämme mittarina asukasluvun kehittymistä. Asukaslukuun vaikuttavat monet muutkin tekijät. Heinonen arvelee, että moottoritie on vaikuttanut yritysten kiinnostukseen. – Sijoittumispäätösten taustalla on kuitenkin useita tekijöitä, joista yhtenä ovat saavutettavuus, sijainti ja kulkuyhteydet. Heinosen mukaan kunnalla on keinoja hyödyntää valtatietä. – Kehitämme Kaitaraisten yritysaluetta, pyrimme julkisten liikenneyhteyksien kehittämiseen ja tarkoituksena on kehittää näkyvyyttä entuudestaan valtatien varressa.