Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Maatalousyrittäjän keskimääräinen tulo 6,7 euroa tunnilta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpidon mukaan maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi vuonna 2018 noin kahdeksan prosenttia, 17 500 euroon vuotta kohti. Suomen kaikkien maatalous- ja puutarhayritysten yrittäjätulosumma kasvoi 516:sta 529 miljoonaan euroon. Keskimääräinen kannattavuuskerroin nousi 0,4:stä 0,42:een. Kannattavuus on edelleen vaatimaton. – Vuonna 2018 maatalous- ja puutarhayritysten tuotot kasvoivat muun muassa tilakoon kasvun myötä kolme prosenttia, 160 900 euroon. Kustannukset puolestaan kasvoivat 2,56 prosenttia, 185 200 euroon. Näin tuottojen ja kustannusten erotuksena saatava tappio pysyi lähes ennallaan ja on 24 400 euroa, toteaa Luken kannattavuuskirjanpidon tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Arto Latukka. Kun kustannuksista jätetään pois yrittäjäperheen omasta työstä ja pääomasta aiheutuvat kustannukset, jäi yrittäjätuloa keskimäärin 17 500 euroa yritystä ja vuotta kohti. Latukan mukaan 17 500 euron yrittäjätulo riittää antamaan yrittäjäperheen omalle pääomalle 1,5 prosentin koron ja työtunneille sivukuluineen 6,7 euron korvauksen.   Vuonna 2018 viljatilojen ja myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuuskertoimet nousivat 0,4:n tasolle, lammastilojen 0,27:ään, kasvihuoneyritysten 0,96:een ja siipikarjatilojen 1,12:een. Siipikarjatilojen vuosien väliset kannattavuusvaihtelut voivat johtua otoksen pienuudesta. Maitotiloilla ja muilla nautakarjatiloilla kannattavuuskertoimet laskivat 0,36:een ja 0,39:ään ja sikatiloilla 0,62:een. Keskimäärin maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuuskerroin nousi 0,4:stä 0,42:een vuonna 2018. Nykyennusteiden mukaan 2019 kannattavuus tulisi kuitenkin heikkenemään lähtötasolle. Maa- ja puutarhataloudessa oman pääoman osuus yrityksen koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli 72 prosenttia eli keskimäärin ala ei ole velkaantunut. Kasvihuoneyritykset poikkeavat muista 39 prosentin omavaraisuusasteella. Tilivuoden 2018 tulokset laskettiin noin 725 kirjanpitotilan luvuista ja painotettuina ne kuvaavat Suomen 33 800 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen taloutta.