Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Maakuntahallitukselta lausunto merimetsostrategiaan – Kala-alan ammattilaisten mielipide huomioitava paremmin

Varsinais-Suomen maakuntahallitus antoi lausuntonsa valmisteilla olevaan merimetsostrategiaan. Ympäristöministeriö asetti lokakuussa työryhmän laatimaan strategiaa ja toimenpideohjelmaa merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi. Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtineen työryhmän esityksen tavoitetila on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa merimetson suotuisa suojelutaso säilyttäen sekä merimetsojen aiheuttamien haittojen vähentäminen erityisesti kalataloudelle. Varsinais-Suomen liitto pitää ehdotetun merimetsostrategian tavoitetilaa kestävästä rinnakkaiselosta merimetson kanssa ja merimetsojen aiheuttamien haittojen vähentämistä erityisesti kalataloudelle, hyvänä, mutta huomauttaa, että ehdotettu strategia jää toimenpiteissään puutteelliseksi. Maakuntahallitus katsoo, että kalatalouden, ammattikalastajien ja kalankasvattajien mielipiteet toimenpide-ehdotuksista tulisi paremmin huomioida osana strategian sisältöä. Liitto katsoo myös tarpeelliseksi valtakunnallisesti määritellä niin ympäristön kuin ihmisen näkökulmasta kestävä ja hyväksyttävä merimetsokannan taso. Kansallisesti tulisi selvittää mahdollisuudet merimetson siirtämiseksi EU:n luokittelemien rauhoittamattomien lajien joukkoon. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että poikkeuslupakäytäntö olisi joustavammin ja nopeammin käytettävissä alueilla ja tilanteissa, joissa merimetsoista on syntymässä vakavaa uhkaa paikallisille olosuhteille ja elinkeinoille. Tärkeää liiton mukaan on myös lisätä tietoisuutta siitä, mitä välittömiä toimenpiteitä ongelmien edessä ja ehkäisyssä saa tehdä ilman poikkeuslupaa. Vihreät jätti lausuntoon eriävän mielipiteensä.