Hallusvuoren valloitus Maskussa

Avoimet kylät -tapahtuma Maskussa Lundan kyläyhdistyksen alueella toteutettiin tutustumalla Kiveisten kylässä sijaitsevaan Hallusvuoreen, jonka laella sijaitsee pronssikautisia hautaröykkiöitä, näyttäviä kivilatomuksia kahden ja kolmen röykkiön ryhmissä. Hallusvuoren röykkiöhaudat ovat vuosisatojen kuluessa pengottu moneen otteeseen ja osin hajotettukin. Entisajan aarteenetsijät ovat penkoneet röykkiöitä niin, ettei muinaisten maskulaisten arjesta ole jäänyt paljon tutkittua tietoa. Merenlahti kutistui Hallusvuoren vierellä Hirvijoeksi ja vesijättömaista syntyi peltomaisemien Hirvijokilaakso. Vieläkin Hallusvuorella on kallionhalkeamassa paikka, jossa on aina vettä. Röykkiöiden vieressä on ollut kansantarun mukaan parantavien voimien lähde, joka on nykyään kuivunut. Uudemman tarinan mukaan Hallusvuoren pohjoisrinteellä on luolasto, jossa ryöväri on piileskellyt virkavaltaa. Luolastoa yritettiin paikallistaa retkireittiä tehtäessä, mutta sitä ei silloin löydetty. Osallistujajoukossa oli henkilöitä, jotka ovat vuosikymmen sitten luolassa käyneet ja muistivat myös sen sijainnin nyt. Viitisenkymmentä lähiluonnosta kiinnostunutta tutustui Hallusvuoren maisemiin. Hallusvuoren luonnonsuojelualue on edustava vanhan metsän alue, jonka metsätyypit vaihtelevat kuivakkaan kankaan männiköistä korpiin. Alueen puusto on lähes kaikkialla varsin luonnontilaista. Erityisesti pystyyn kuolleita kuusia on runsaasti. Alueen kasvilajistoon kuuluvat muun muassa sinivuokko, kevätlinnunherne ja lehtokuusama sekä linnustoon palokärki, puukiipijä, lehtopöllö ja peukaloinen. Alueella on myös runsas ja monipuolinen sienilajisto.