Tyksin palveluiden kysyntä kasvaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö lisääntyi vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Kasvu johtui Tyksin käytön lisääntymisestä ja Turun kaupungin psykiatrian fuusiosta sairaanhoitopiiriin. – Kun hoitoja on olemassa, niitä myös haetaan. Sekin on tärkeää, ettei ole esteitä hoitoon pääsylle, sillä yksi keino lisätä terveyspalvelujen vaikuttavuutta on se, ettei sairauksia jätetä hoitamatta, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä muistuttaa. Alkuvuoden pitkään jatkunut influenssaepidemia lisäsi huomattavasti päivystyskäyntejä ja kaiken kaikkiaan niitä on ollut yli kuusi prosenttia viimevuotista enemmän. Influenssa lisäsi osaltaan vuodeosastohoitojaksoja. Kirurgisia toimenpiteitä on alkuvuodesta tehty lähes kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen hoitoon pääsy on nopeutunut. Sitä kansallisesti mittaava mediaaniluku oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä huhtikuun lopussa Suomen lyhin eli 26 vuorokautta. – Lisääntyneestä potilasmäärästä huolimatta hoitoon pääsy on pysynyt hyvänä. Vaikka yksittäisten potilaiden ja eräiden sairauksien kohdalla jonotilanteessa on tapahtunut huononemista, on tilanne kokonaisuutena vuodenvaihdetta parempi, sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaa.