Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäessä äänestettiin strategiatavoitteista

Mynämäen valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan kunnan ensi vuoden talousarvion, joka sisältää poikkeuksellisen suuret investoinnit, yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa. Siitä 4,5 miljoonaa menee uuden terveyskeskuksen rakentamiseen. Valtuusto hyväksyi myös muut investointikohteet kunnanhallituksen esittämässä muodossa. MKTO:n entisen kutomosiiven remontointiin neliosastoiseksi Vaahteramäen päiväkodiksi hyväksyttiin 1,5 miljoonan euron määräraha. Kolmas iso kohde, johon urakoitsija on jo valittu, on Tavastilan ja Kurinantien välisen osuuden kevyen liikenteen väylä, jonka rakentamiseen menee päällystys ja tievalaistus mukaan lukien noin 700 000 euroa. Ely-keskukselta saadaan avustusta vajaat 130 000 euroa. Taloussuunnitelmaan hyväksyttiin tulevien vuosien suurena investointina Laurin koulun saneeraus. Vaiheittain toteutettavaan hankkeeseen hyväksyttiin ensi vuodelle 500 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille 2020–2023 on 7,5 miljoonaa euroa.   Kunnan taseessa on tällä hetkellä ylijäämää 8,8 miljoonaa euroa. Siitä suuri osa menee kuluvan vuoden alijäämään. Kunta joutuu kattamaan suurimman osan käyttötaloudesta ja kaikki investoinnit ja lainanlyhennykset lainalla. Budjettiin ei sisällytetty yksilöityjä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi, koska tasapainottamisohjelma laaditaan erillisenä asiakirjana ensi vuoden alussa. Ilman tasapainottamistoimia kunnan lainamäärä olisi suunnitelmakauden eli vuoden 2022 lopussa lähes 4800 euroa per asukas. Tasapainottamisohjelman lisäksi kunnassa käynnistyy palveluverkon kehittämistyö. Petteri Huuskonen (kesk.) kertoi keskustan kutsuneen kaikki valtuustoryhmät yhteen pohtimaan kunnan palveluverkon kehittämistä. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maanantaisen valtuuston kokouksen jälkeen.   Valtuuston käsittelyssä ei varsinaiseen kunnan ensi vuoden budjettiin tehty muutosesityksiä, mutta strategiatavoitteisiin tehtiin äänestysten jälkeen kaksi lisäystä. Hanna Silvaani (kesk.) esitti Jouni Syrénin (kesk.) kannattamana, että teknisen toimen tavoitteisiin lisätään tieverkoston kehittäminen ja ylläpito koko kunnan alueella. Esitystä Silvaani perusteli sillä, että kun kiinteistöveroa nostettiin, se myös näkyisi tasapuolisesti koko kunnan alueella. Esitys tuli hyväksytyksi äänin 24–0, 9 tyhjää. Tyhjää äänestivät kokoomuksen Marianne Jaakkola, Jouko Suominen, Markus Kitola, Esko Lehtonen, Juha Vanhanen ja Anu Vira, Mynämäki 3000-ryhmän Taina Laitinen, SDP:n Miika Randell ja vasemmistoliiton Ari Tamminen. Äänestys käytiin myös, kun Aappo Kontu (kesk.) esitti Aarne Lehtosen (kesk.) kannattamana kunnan elinvoiman vahvistamisen tavoitteisiin, että Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:lle hankitaan päätoiminen toimitusjohtaja, joka osallistuu myös kunnan elinkeinotoiminnan edistämishankkeissa. Kontu totesi teollisuuskiinteistöosakeyhtiön hallituksen puoltaneen asiaa mutta budjetti hyväksytään vasta ensi viikolla ja että asia sisältyy yhtiön budjettiin, ei kunnan. Kontun esitys hyväksyttiin äänin 23–9, yksi tyhjä. Esitystä vastaan olivat SDP:n Kirsi Haanperä, vasemmistoliiton Leena Rautiola ja Ari Tamminen sekä muut kokoomuksen valtuutetut paitsi tyhjää äänestänyt Markus Kitola. Juha Vanhanen ja Ari Tamminen jättivät eriävän mielipiteensä päätökseen. Vanhanen perusteli sitä sillä, että valtuustoon ei pitäisi tuoda tällaisia isoja linjauksia, joista ei ole puhuttu mitään kunnanhallituksessa.   Roukkulin teollisuusalueen laajennusalueen tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan neljä euroa per neliö. Mikäli yritys tarvitsee yksittäistä tonttia suuremman yhtenäisen alueen, jonka muodostaminen vaatii selkeästi vähemmän kunnallistekniikan rakentamista, kunnanhallitus voi yksittäistapauksissa määritellä neliöhinnaksi kolme euroa.   Omakotitonttien myynnin tehostamiseksi hyväksyttiin ensi vuodelle tonttien myyminen nettihuutokaupassa. Kyseessä ovat yksilöidyt tontit Raimelasta, Sunilasta ja Tavastilasta.   Valtuusto hyväksyi vanhan kunnantalon tonttia koskevan asemakaavan muutoksen. Kaavalla muodostuu asuinkerrostalojen korttelialuetta. Aiempaan kaavaan verrattuna rakentamismääräyksiä on hieman helpotettu vähentämällä pysäköintipaikoitusvaatimusta ja mahdollistamalla kolmekerroksiseen rakentamiseen osittain myös ullakon tason käyttämisen kerrosalaan luettavaksi tilaksi.   Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n uuden osakkaan liittymisen periaatteet ja siihen liittyvät sopimusmuutokset hyväksyttiin.   Valtuuston ensi vuoden työohjelma hyväksyttiin. Kokoukset pidetään 20.1., 2.3., 15.6., 5.10., ja 16.11. sekä 7.12. tarvittaessa. Lisäksi 18.5. pidetään erillinen iltakoulu.