Potilaan tarpeet esille sairaanhoitopiirissä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri nojaa strategiassaan entistä vahvemmin potilaiden tarpeiden huomioimiseen, lähisairaaloiden palveluiden kehittämiseen, henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin päivitetyn strategian vuosille 2019–2020. Sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän mukaan piiri haluaa toimia jatkossa kansalaisten terveyden edistäjänä laajemmalla näkökulmalla. – Luomme potilaille parempia mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoonsa ja samalla tuemme heitä ottamaan enemmän vastuuta omissa asioissaan. Haluamme myös kerätä enemmän asiakaspalautetta ja hyödyntää sitä palvelukokemusten parantamiseksi, Setälä sanoo. Perinteisten palveluiden rinnalle tulee täydentäviä digitaalisia palveluita. – Potilaan hoitoketju on monen toimijan yhteinen pelikenttä. Tätä yhteistyötä tulee lisätä, jotta se näkyisi potilaalle sujuvana hoitona, Setälä korostaa. Uutena painopisteenä ja arvona strategiassa on kestävä kehitys kaikessa sairaanhoitopiirin toiminnassa.