Toni Forsblom Naantalin valtuuston johtoon

Naantalin kaupunginvaltuusto jää kesätauolle siunattuaan jälleen kerran reilun ylijäämäisen, 7,9 miljoonan tuloksen. Lopullinen viime tilikauden tulos on 6,9 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen johti merkittävästi arvioitua suuremmat verotulot, jotka ylittyivät 4,4, miljoonalla. Toimintatuotot ylittyivät 1,7 miljoonaa euroa ja -menot alittuivat 1,4 miljoonaa euroa. – Naantalin talous on terveellä ja järkevällä pohjalla, viime vuosi oli kuitenkin poikkeuksellisen hyvä, sanoi kaupunginjohtaja Jouni Mutanen. Työttömyyden alentuminen jatkui, joulukuun lopussa työttömiä oli vain 8,6 prosenttia. Henkilöstömenoissa menot alittuivat talousarviosta. Palkat ja palkkiot vähenivät eniten teknisissä palveluissa. Velkamääräkin aleni. Se on 1186 euroa asukasta kohti, mikä on huomattavasti maan keskiarvoa alempi. Kaupungissa asuntorakentaminen oli vilkasta, ja sen ennakoidaan jatkuvan. Kaupunki panosti viime vuonna vuoden 2022 asuntomessujen hakemisen suunnitteluun. Päätös asuntomessujen hakemisesta tehtiin vuoden alussa. Väkiluku kasvoi sadalla hengellä, kasvua on ollut kaupungissa jo muutaman vuoden ajan. – Asukasmäärä on maltillisessa nousussa. Tilanne ei silti ole vielä tarpeeksi hyvä, mutta olemme maan parhaassa kolmanneksessa, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna (kok.). Ryhmäpuheenvuoroissa toistuivat kiitokset hyvästä tuloksesta. – Toimintamenojen pitäminen kurissa on merkki vastuullisesta toiminnasta, haasteet ovat tulevaisuudessa, totesi Samuli Santalahti (kesk.). Huonona tilanteena osa valtuutetuista pitää asuntotarjonnan yksipuolisuutta, kasvaneita sairauspoissaoloja ja päiväkotien kasvaneita ryhmäkokoja. Muun muassa Lauri Laine (sd.) ja Harri Palomäki (vas.) arvioivat, että talousarvio oli tehty hyvin tiukaksi. – Kaupungista on vaikea löytää kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja ja siksi moni valitsee Naantalin naapurikunnan asuinpaikakseen, sanoi Jasper Wilenius (vihr.) – Säästäminen ajaa henkilöstöä loppuun, sairauslomat kuormittavat resursseja, hän arveli. Valtuuston puheenjohtajan nuijaan tarttui Mikko Rönnholmin (sd.) väistyessä Toni Forsblom (kok.). Valtuusto valitsi hänet jatkamaan kesäkuun 2019 valtuuston kokoukseen asti. 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Annika Urpolahti (kesk.), 2. vpj:ksi Hannu Aalto (sd.) ja 3. vpj:ksi Tero Tavio (kok.). Kaupunginhallitus ja konsernijaosto jatkavat muutoin entisellä kokoonpanolla, mutta Jan Lindström (kok.) siirtyy Toni Forsblomin tilalle kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajaksi ja kaupunginhallituksen jäseneksi. Kaupunkistrategia hyväksyttiin. Neljään kärkihankkeeseen kuuluvat kasvutavoite, palvelut, kestäväkehitys ja hyvät yhteydet. Heini Jalkanen (kesk.) piti hyvänä, että saaristo ja yrittäjyys kulkevat strategian punaisena lankana. Uusi arvo, aurinkoisuus, kuvaa Jalkasen mielestä kaupungin brändiä. Juha Manner (kd.) muistutti, että strategia pitäisi olla aina esillä asioita valmistellessa ja päätöksiä tehdessä. Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelma vuosille 2018–2021 hyväksyttiin. Myös Turun seudun kuntien seudullinen kotouttamisohjelma ja Naantalin kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2018–2019 hyväksyttiin. Naantalissa on 27 pakolaista ja kaupungissa on oma pakolaisohjaaja. Kaupunki osti tontit Yit:ltä Humaliston ja Saharannan alueilta. Kaupan ehtojen mukaan kaupunki ottaa vastattavakseen maaperän ja pohjaveden mahdollisesta puhdistamisesta aiheutuvat kulut. Osayleiskaavassa kaupan kohteena oleville alueille on osoitettu työpaikka-alue, lähivirkistysalue ja satama-alue. Asuinrakentamista sinne ei ole tulossa. Asuntomessuja varten varaudutaan päätoimisen projektipäällikön palkkaukseen. Työ alkaisi syksyllä. Lisämääräraha myönnettiin myös erityisopetukseen perusopetukselle. Teersalon laitureiden kunnostustöissä on huomattu, että myös lossille johtavan tiepenkereen vieressä sijaitseva lastauslaituri edellyttää pikaista korjausta. Valtuusto myönsi uuden laiturin rakentamiseen rahaa 50 000 euroa. Mikko Laaksosen (kok.) tilalle sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan työterveysjaostoon valittiin Markku Leivo (kok.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Keijo Maksimainen (kok.). Petri Laajalan (kd.) tilalle teknisen lautakunnan varajäseneksi valittiin Reijo Kortelainen (kd.).