Masku vaatii Akseliin palvelusetelijärjestelmää – Kunnanhallituksessa tiukka äänestys

Maskun kunta edellyttää, että palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön perusturvakuntayhtymä Akselissa, jotta ikääntyvillä kuntalaisilla on todellinen mahdollisuus valita asuinpaikka ja palvelujen tuottaja. Kunnanhallitus antoi lausunnon Akselin ensi vuoden talousarvion valmistelua varten. Hallituksessa Piia Werner-Backholm (sd.) esitti, ettei kunnan lausunnossa olisi mainintaa palvelusetelijärjestelmästä. Ehdotusta kannattivat Hannu Mykrä (sd.), Susanna Lehtiranta (sd.) ja Jarno Örnberg (vihr.). Ehdotus kaatui kuitenkin äänin 5–4, kun Jari Runola (kok.), Mauri Halme (kok.), Susanna Lehtojärvi (kok.), Jyrki Alastalo (ps.) ja Jouko Miesvirta (kesk.) tukivat palvelusetelijärjestelmää. SDP:n ryhmä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. – Emme näe tarpeellisena palvelusetelin ottamista ikääntyvien palveluissa Akselissa, koska sillä ei varmuudella voida ikääntyvän asuinpaikkaan liittyvää mahdollisuutta valinnanvapaudesta taata. Katsomme, että Akselissa on tällä hetkellä riittävästi palvelutarjontaan muun muassa asumiseen liittyen, eriävässä mielipiteessä todetaan.   Masku esittää Akselille ikäihmisten linjan maksuosuuden alentamista 1,8 prosenttia viime vuoden tilinpäätöksestä ja tämän vuoden budjetista. Kunnan mukaan palvelurakennetta tulee muuttaa lähemmäksi valtakunnallisia suosituksia vastaamaan Maskun ikärakennetta ja sen perusteella saatavaa valtionosuutta. Ikäihmisten linjan tavoitteita ovat ympärivuorokautisen hoidon ja etenkin laitoshoidon vähentäminen sekä kotihoidon lisääminen. Maskun esitys kunnan kokonaismaksuosuudeksi laskisi 2,2 prosenttia tämän vuoden tasosta ja olisi viime vuoden toteutuman tasolla. Kunnan mukaan terveydenhuollon maksuosuus olisi arvioitava mahdollisimman realistisesti edellisten vuosien pohjalta. Lisäksi sosiaalipalveluiden määrärahaesitys olisi edellisten vuosien tasolla.