Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Realisointia kuntalaisia kuuntelemalla

Maskun kunnanvaltuusto asetti vuoden 2018 talousarviokäsittelyssään kiinteistötoimelle tavoitteeksi luopua kiinteistöistä, joilla on vähäinen merkitys peruspalvelujen tuottamiselle. Valtuuston ohjaus perustui pitkälti kunnan suuren kiinteistömassan peruskorjaustarpeisiin ja siitä johtuvien kustannusten alasajoon. Sisäilmakorjauksista on kunnassamme ollut jo riittävästi kokemuksia. Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi 12.2. kiinteistöjen ryhmittelyn teknisen lautakunnan selvityksen mukaisesti. Tämän jälkeen lautakunnat saivat esittää mielipiteensä kiinteistöjen ryhmittelyyn. Hallitus käsitteli 28.5. kokouksessaan listaa ns. realisoitavista rakennuksista. Aiemman hallituksen ja teknisen lautakunnan päätöksen mukaan kyse oli valmisteluun ryhtymisestä niistä kunnan kiinteistöistä, joilla on vähäinen merkitys kunnan peruspalvelujen tuottamisessa. Näiden rakennusten käytöstä ja omistuksesta kunta voi luopua, koska niitä ei katsota tärkeiksi, jolloin ne voidaan myydä. Myös vuokratut ja vajaassa käytössä olevat sekä huonokuntoiset rakennukset, joihin kunta ei investoi, myydään tai puretaan. On selvää, että kuntalaiset heräsivät puolustamaan käytössään olevia lähirakennuksiaan, kun näkivät ne nimettynä myynti- tai purkulistalla. Kunnan kiinteistöjen realisointi muuttui lähemmäksi omaa elämää. Kuntalaisilla on siihen myös oikeus. Juuri he ovat asiantuntijoita ottamaan kantaa siihen, missä kunnan peruspalveluja tuotetaan. Valitettavasti tässä päätöksentekokoneistossa ei huomioitu uuden kuntalain mahdollistavaa, vuorovaikutteista viestintää kuntalaisiin päin. Päätöksen tekeminen ei kunnanhallituksessakaan ollut helppo. Asiasta äänestettiin kahdesti. Osa äänestäjistä halusi asian uudelleen valmisteluun, koska muun muassa tiedot rakennusten kustannuksista, käyttöasteista ja peruskorjaustarpeista olivat puutteelliset eikä kuntalaisia oltu kuultu ennen päätöksentekoa. Osa äänestäjistä kannatti osittain kunnanjohtajan esitystä ja esitti kylätalojen poistamista listalta. Valtuuston lähtökohtana peruskorjausselvityksen tekemiselle ei ollut pelkästään rakennusten myynti, vaan myös selvittää, mitä peruspalveluja kunta tuottaa. Sitä kautta poistolista voisi olla toisenlainen. Uusi kuntalaki ja tuleva sote- ja maakuntauudistus lisäävät kunnan tehtäviä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen koordinoijana ja kenties tuottajana. Miten tämä asia Maskussa ja muissa Suomen kunnissa aiotaan tehdä, jos kaikki kunnan kiinteistöt myydään ja keskitetään toiminnat ainoastaan ydinkeskustojen alueille? Ilman toimivaa julkisten liikennettä ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut ovat vain sanahelinää. Kunnanhallituksen äänestyspäätöksen mukaan valmisteluun myynti- tai purkulistalle menivät osittain kunnan omistamat ja vuokraamat asunnot, Luukan palvelutalo, terveyskeskus, muuntaja Myllymäellä, Pihlajamäen suuli ja vanha vesilaitos. Luukan palvelutaloa on remontoitu mittavilla rahasummilla vuosia sitten, joten se on hyvässä kunnossa, mutta sen taitavat ostotarjouksen tehneetkin tietää. Maltan tuskin odottaa, kun myyntiä valmisteleva elin pohtii, mitä rahasummaa odotellaan muinaismuistolain rauhoittamasta Muuntajamäestä Maskun keskustassa. Siellä ei kaivauksiakaan saa tehdä ilman Museoviraston lupaa. Maija Salo puheenjohtaja (sd.) Maskun kunnanvaltuusto