Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Viranomaistoimet riittävän nopeita Nousiaisten vesikriisissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on antanut päätöksensä Laura Muukkosen hallintokanteluun Nousiaisten vesikriisinhoitamisesta. Avi toteaa kantanaan, että Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto ei ole toiminut asiassa lainvastaisesti, vaan viranomaiset ovat ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä saatuaan tiedon talousveden aiheuttamasta epidemiasta tai sen epäilystä. Muukkonen esitti kantelussa tyytymättömyytensä Nousiaisten kunnan ja Nousiaisten Vesi Oy:n toimintaan. Kantelu kohdistui erityisesti siihen, miten kunta oli toiminut epidemian selvittämisessä ja tiedottamisessa. Lisäksi kantelussa haluttiin selvitys siitä, onko kunnalla velvollisuus suorittaa vesihuoltolain tarkoittama hinnanalennus asiakkailleen sekä vesihuoltolain tarkoittama vahingonkorvaus vahinkoa kärsineille. Vesihuoltoa koskevalta osalta kantelu käsitellään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Ely). Avin ratkaisussa todetaan, että kuntalaisten epäily vedenlaadun yhteydestä sairastumisiin ei tavoittanut ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoita riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta sairastumisilta olisi vältytty. Terveydensuojeluviranomainen antoi veden keittokehotuksen Nousiaisissa lauantaina 27.1.2018, kun epäilyt talousveden saastumisesta olivat nousseet perjantaina 26.1.2018. Lauantaina aamupäivällä 27.1.2018 aloitettiin kloorin syöttö verkostoon. Aluehallintovirasto esittää näkemyksenään, että terveydensuojeluviranomainen on ryhtynyt viipymättä toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi saatuaan tiedon talousveden aiheuttamasta epidemiasta tai sen epäilystä. Tärkeintä oli saada epidemian leviäminen pysäytettyä ja talousveden laatu korjattua mahdollisimman nopeasti. Ratkaisun mukaan asia ei anna aihetta aluehallintoviraston muihin toimenpiteisiin. Ympäristöterveydenhuollon lautakunta merkitsi Avin ratkaisun tiedokseen tiistaina kokouksessaan.