U:gin Atso Vainion ja Heikki Walan luottamusta ei mitata valiokunnassa

Juuri päättyneessä Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston kokouksessa päätettiin, että valtuusto ei aseta tilapäistä valiokuntaa selvittämään sitä, nauttivatko kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kuntalain tarkoittamalla tavalla kaupunginvaltuuston luottamusta. Asioista päätettiin kahdella äänestyksellä. Valtuuston puheenjohtaja Jaana Vasama (sd.) totesi esityslistan kyseisessä kohdassa, että aloitteessa tuodaan valtuuston päätettäväksi kaksi erillistä asiaa, joiden menettelytavat poikkeavat toisistaan, joten hän ehdotti, että asia hoidetaan kahdella eri äänestyksellä. Ensin valtuutetut äänestivät siitä, perustetaanko tilapäinen valiokunta selvittämään sitä, nauttiiko kaupunginjohtaja Atso Vainio valtuuston luottamusta. Valiokunnan asettamisen puolella olleet äänestivät jaa ja ne, jotka eivät kannattaneet valiokunnan asettamista, äänestivät ei. Jaa-ääniä antoivat Aaltonen, Aaltonen, Maikola, Järvinen, Kangas, Tättilä, Kutila, Kuusisto, Laivo, Luotonen, Löfstedt, Marsela, Paldanius, Partanen, Runola, Salo, Sjöbom, Virtanen ja Virtanen. Ei-ääniä antoivat Ankelo, Forss, Grönlund, Haapavuori, Junnila, Kaitainen, Laine, Myllymäki, Packalen, Polojärvi, Sjöund, Tissari, Tähtinen, Vahtera, Wala, Vasama, Vaurio ja Viljanen. Äänin 23-20 ei-äänet voittivat, joten Vainion luottamusta ei mitata valiokunnassa. Seuraavaksi Vasama asetti äänestyksen hallituksen puheenjohtajiston, eli tässä tapauksessa Heikki Walan luottamuksesta. Valiokunnan perustamisen puolesta äänestivät jaa ja perustamista vastaan äänestivät ei. Samoin äänin 23-20 valtuusto päätti, että kaupunginjohtajan puheenjohtajiston luottamuksen selvittämiseksi ei perusteta valiokuntaa. Luottamusta mittaavasta valiokunnasta tehtiin aloite toukokuun lopulla. Aloitteen allekirjoitti 22 henkeä. Aloitteen allekirjoittaista mieltään olivat muuttaneet Forss ja Junnila.