Mitä kuuluu nelivuotiaat – Uusi tutkimus kerää tietoa perheiden hyvinvoinnista

Tänä vuonna neljä vuotta täyttävien lasten vanhempia haastetaan osallistumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on laajasti selvittää, mitä alle kouluikäisten lasten perheille Suomessa kuuluu. Helmikuussa alkanut tiedonkeruu jatkuu lokakuun loppuun saakka. Ensimmäistä kertaa toteutettava tiedonkeruu on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi siten, että joka toinen kerta kohteena ovat 3–4 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmat. Tutkimus on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, jolla uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut koko maassa. – Pelkkä tieto perheiden hyvinvoinnista ei lisää hyvinvointia, mutta se on apuväline siihen, että ehkä jatkossa osataan toimia paremmin, erikoistutkija Maaret Vuorenmaa sanoo. Tutkimus tuottaa laajasti tietoa vanhempien näkemyksistä omasta ja perheensä terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista. Tietoa saadaan myös siitä, millaisia tukiverkostoja perheellä on, miten työn ja perheen yhteensovittaminen sujuu ja miten palvelut ovat vastanneet lapsen tai perheen tarpeita. Vastaukset julkaistaan tutkimuksen päättymisen jälkeen kuntakohtaisesti ja isompien kaupunkien osalta alueellisesti. – Jokainen kunta voi verrata, miten juuri meidän lapsiperheemme voivat verrattuna naapurikuntaan tai koko maahan. Teemme parhaamme, että tiedot siirtyisivät päätöksentekoon ja ammattilaisille oman työn tueksi, Vuorenmaa sanoo. Tulosten paikkakuntakohtaisessa julkaisemisessa huolehditaan perheiden anonymiteetin säilymisestä. Tutkijat toivovat, että moni nelivuotiaan lapsen vanhempi kokisi tutkimuksen niin tärkeäksi, että vastaa kyselyyn. Näin saadaan kattavaa alueellista tietoa myös pienemmistä kunnista. Perheet voivat antaa suostumuksensa tutkimukseen ja saavat tutkimusmateriaalin nelivuotisneuvolakäynnin yhteydessä. Tähän mennessä käyneistä arvion mukaan kolme neljästä perheestä on antanut tutkimukseen suostumuksensa. Varsinais-Suomen alueella tutkimukseen osallistuneita perheitä on hankkeen puoliväliin mennessä ollut 782, joista Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella (Masku, Mynämäki ja Nousiainen) 50, Uudenkaupungin, Kustavin, Taivassalon, Pyhärannan ja Vehmaan alueella 33 ja Naantalissa 41 perhettä. Tutkimus koostuu terveydenhoitajan arviosta ja lapsen vanhempien täyttämästä 97 kysymystä käsittävästä lomakkeesta. Lomakkeen voi täyttää paperisena tai verkossa, ja sen kolme viimeistä kysymystä on kohdistettu lapselle. – Näyttää siltä, että hyvin monenlaiset vanhemmat ja myös isät vastaavat, mikä on tärkeää. Hyvinvoivan perheen vastaus on totta kai arvokas ja tärkeä, mutta toivomme, että nekin perheet, joilla ei mene niin hyvin, kokisivat että tähän kannattaa laittaa voimavaroja ja vastaavat kyselyyn.