Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kannattiko laittomuus?

Taivassalon ja Kustavin kirkkovaltuustot pitivät 14.6.2018 yhteisen kokouksen, jossa kokouksen esityslistassa oli kohta ”kirkkoherran vaali”.   Kokouksen puheenjohtaja Taivassalon kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekosi asioissa kyseisen pykälän käsittelyn yhteydessä ja itse vaalia ei toimitettu ollenkaan, vaan puheenjohtaja nuiji ratkaisuna ja kokouksen päätöksenä pöytään vt. kirkkoherra Tiina Rautiaisen valinnan Taivassalon ja Kustavin yhteiseksi kirkkoherraksi. Yhtä valtuutettua lukuunottamatta muut kokouksessa valintaan osallistuneet sekä valvojana ollut vt. lääninrovasti Pertti Ruotsalo hyväksyivät tämän laittoman päätöksen.   Koska kirkkoherran vaali ei tapahtunut pyynnöistäni huolimatta  laillisessa järjestyksessä suljettuna lippuäänestyksenä, jolloin tärkeä virka olisi tullut täytetyksi lain edellyttämällä tavalla, tein asiasta kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.   Hallinto-oikeus sai seurakunnalta ja minulta selvitykset asioiden kulusta ja 31.10.2019 kumosi Kustavin ja Taivassalon yhteisen kokouksen päätöksen kirkkoherran valinnan kohdalla. Kokouksen valvoja vähätteli tuomiota, ja piti kokouksen päätöstä muotovirheenä. Erikoinen tulkinta eli seurakunnan lainvastaiset päätökset ovat vain muotovirheitä! Esitetyissä  vastineissa minun kerrottiin negatiiviseen sävyyn moittineen vt. kirkkoherraa ja toisaalta esittäneen varoittavia kannanottoja ja että toimintani turhauttaa viranomaisia, kun haen laillisuutta ja oikeutta asioiden ratkaisuissa. Kaikki  muiden tahoilta esitetyt väitteet olivat muunneltua totuutta, eikä hallinto-oikeus todennut yhdessäkään esittämässäni kannanotossa olleen totuuden vastaisuuksia. Toisaalta voin perustellusti kysyä, ovatko vt. kirkkoherran ja Taivassalon kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston puheenjohtajan lausumat heidän totuuksiaan ja onko lausumissa heidän uskottavuutensa. Kovin on syvälle vajonnut tapainturmelus seurakunnan päätöksenteossa.   En ole väittänyt, että Taivassalon kirkkovaltuuston puheenjohtaja on tuomioita saanut ”rikollinen”, niin kuin hän ilman perusteluita esittää, mutta taas hänen johtamalleen kokoukselle rapsahti tuomio lainvastaisesta päätöksenteosta seurakunnan asioiden hoidossa. Puheenjohtajalle opiksi ja tilaisuuden laillisuuden valvojalle ohjeeksi, että kun pyydetään kirkkoherran valintakokouksessa suljettua lippuäänestystä, siihen on suostuttava, sillä se takaa, että äänestys tapahtuu lainmukaisesti ja että äänestys-/vaalisalaisuus säilyy. Nyt saatu lainvoimainen hallinto-oikeuden tuomio antaa valintakokouksen päättäjille selvän ohjeen, mitä kirkkoherran vaalissa on otettava huomioon, jotta päätös olisi lainmukainen.   Aapo Angervo   Taivassalo