Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Matti Anttila jatkaa Nousiaisten Keskustan johdossa

Nousiaisten Keskustan aktiiveja kokoontui 4.11. syyskokoukseensa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin muun muassa sääntöuudistus. Uudistuksen tarkoituksena on madaltaa jäsenistön osallistumiskynnystä paikallisyhdistysten toimintaan ja selkeyttää toimintatapoja, joilla tuetaan Nousiaisten kunnan päätöksentekoon osallistuvia keskustalaisia luottamushenkilöitä. Kokous alkoi Keskustan Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtajan Hanna Vuolan katsauksella ja evästyksillä. Piiri pyrkii tukemaan paikallistason toimijoiden aktiivisuutta ja jäsenistön mahdollisuuksia saada tietoa Suomen Keskustan toiminnasta Nousiaisissa. Uuden puheenjohtajan, Katri Kulmunin , selkeänä viestinä piireille on ollut jäsenistön tukeminen ja tiedottamisen parantaminen. Keskustalla on Varsinais-Suomessa noin 5500 jäsentä ja tätä joukkovoimaa pyritään saamaan liikkeelle, jotta Keskustan ajamille asioille saataisiin vankka tuki vuoden 2021 kunnallisvaaleissa. Ensi vuoden aikana pyritään jäsenistöä aktivoimaan ja tiedonkulkua tehostamaan. Tavoitteena on saada selkeä kuva jäsenistön ajatuksista ja mielipiteistä, jotta paikallisella tasolla pystyttäisiin paremmin täyttämään heidän toiveitaan. Vastavuoroisesti jäsenistölle pyritään saamaan tietoa niistä reunaehdoista ja realiteeteista, jotka rajoittavat kunnallista päätöksentekoa. Erityisesti silloin, kun kuntatalous on kriisissä, tulee eteen tilanteita, joissa valittavina on vain huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja. Kokouksessa valittiin hallitukset vuodelle 2020. Puheenjohtajana sekä paikallisyhdistyksessä että kunnallisjärjestössä jatkaa Matti Anttila . Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on muun muassa osallistuminen elokuussa perinteisille Henrikin Markkinoille, jonne odotetaan paikalle myös puolueen puheenjohtajaa Katri Kulmunia. Vuoden mittaan järjestetään monenlaista toimintaa. Perinteisten kesäpäivien lisäksi järjestetään pitkin vuotta tilaisuuksia, joissa voidaan tavata kuntalaisia ja vaihtaa ajatuksia kotikunnan asioista. Seuraavana on vuorossa perinteinen avoin glögitilaisuus Nousiaisten S-marketilla perjantaina 20.12. kello 16–18.