Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäen budjetti ei leikkaa palveluita

Mynämäen ensi vuoden talousarvio ei sisällä palvelujen leikkauksia mutta ei myöskään lisäyksiä. Kunnanhallitus hyväksyi budjettiesityksen maanantaina ja valtuusto käsittelee sen 9.12. Budjetin laadinta oli tänä vuonna tavallista vaikeampaa. Valmistelua tehtiinkin kunnanjohtaja Seija Österbergin mukaan ennen kokemattoman epävarmuuden vallitessa, kun ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista ovat keväästä lähtien muuttuneet toistuvasti. Iso merkitys on myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvulla ja epävarmuudella siitä, miten ja milloin valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu. Sote-kustannusten hillitseminen on Österbergin mukaan olennaista kunnan kulurakenteessa, koska liikkumavara kunnan muissa palveluissa on niihin verrattuna vähäinen. Iäkkäiden rakennusten sisäilma-ongelmat ovat aiheuttaneet isoja investointitarpeita. – Talous on valtavan kireää, kaikki toimenpiteet pitää harkita tarkkaan. Olemassa oleviin palveluihin ei tässä budjetissa olennaista muutosta ole luvassa. Investointien määrä on hyvin raskas ensi vuonna, mutta positiivinen asia siellä kaikesta huolimatta on terveyskeskuksen rakentaminen, joka on satsausta kuntalaisten palveluihin pitkälle tulevaisuuteen, Österberg toteaa. Budjetti on laadittu niin, että tase ei vielä ensi vuonna käänny alijäämäiseksi, ja siksi siinä ei ole esitetty yksilöityjä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamisohjelma laaditaan erillisenä asiakirjana ensi vuoden alussa. Kunnan taseessa on tällä hetkellä ylijäämää 8,8 miljoonaa euroa, mutta kuluvan vuoden huomattava alijäämä tulee syömään siitä suuren osan. Suurin osa käyttötaloudesta ja kaikki investoinnit ja lainanlyhennykset joudutaan kattamaan lainalla. Mikäli talouden tasapainottamistoimia ei tehtäisi, lainamäärä olisi suunnitelmakauden eli vuoden 2022 lopussa lähes 4800 euroa per asukas. Investointeihin käytetään ensi vuonna kahdeksan miljoonaa euroa. Siitä 4,5 miljoonaa euroa menee uuden terveyskeskuksen rakentamiseen. Se otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa. Toiseksi suurin investointikohde on Vaahteramäen päiväkoti, johon esitetään ensi vuodelle 1,5 miljoonan euron määrärahaa. Tarkoituksena on remontoida MKTO:n entinen kutomosiipi neliosastoiseksi Vaahteramäen päiväkodiksi. Iso investointi on myös Tavastilan ja Kurinantien välisen osuuden kevyen liikenteen väylä, jonka rakentamiseen menee päällystys ja tievalaistus mukaan lukien noin 700 000 euroa. Ely-keskukselta saadaan avustusta vajaat 130 000 euroa. Tulevien vuosien iso investointi on Laurin koulun saneeraus, joka toteutetaan vaiheittain. Taloussuunnitelmassa on vuosille 2020–2023 arvioitu hankkeen kustannuksiksi yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle esitetään 500 000 euron määrärahaa. – Ensimmäisenä vaiheena lähdetään viemään eteenpäin keskuskeittiön remontin suunnittelua ja mahdollisesti rakentaminenkin alkaa jo ensi vuonna, kertoo Mynämäen tekninen johtaja Vesa-Matti Eura .   Pienempiä ensi vuodelle esitettäviä investointeja ovat talonrakennuspuolella Aseman koulun salaojituksen korjaus, Kuivelan hallin katon korjaus ja Kivijärven yleisen puolen uudisrakennus. – Vanha sauna oli alunperin ajatus remontoida, mutta päädyttiin siihen että tehtäisiin sen tilalle uusi kevythirsirunkoinen sauna pukuhuoneineen. Rakennus olisi talvella kylmänä pidettävä, mikä pienentää käyttökustannuksia, Eura kertoo. Ensi vuodelle esitetään budjettiin myös 50 000 euron määrärahaa Aarlahden virkistysalueen kunnostukseen. Määrärahalla tehdään alueen yleissuunnitelma ja luvitetaan tarvittavat ruoppaukset, jotta rannasta saataisiin uimakelpoinen. Taloussuunnitelmassa ei seuraaville vuosille ole vielä aikataulutettu Aarlahteen muita määrärahoja, mutta Eura on arvioinut, että mikäli rannan lisäksi päädytään kunnostamaan myös venesatama ja sauna, tarvitaan määrärahaa kaikkiaan noin 300 000 euroa. Budjetti sisältää määrärahaesityksiä investointipuolella myös muun muassa Roukkulin teollisuusalueen laajennuksen teihin, Nihattulan alueen uusiin katuihin sekä keskustan kehittämishankkeen toimenpiteisiin.   Kunnanhallitus teki talousarvioesityksen tavoitteisiin vielä maanantaina muutamia lisäyksiä, muun muassa että entinen kunnantalon tontti myydään vuonna 2020, ja ensi vuoden aikana laaditaan MKTO:n käyttö- ja kehityssuunnitelma sekä kunnalle konkreettinen Hinku- ja kiertotalousohjelma.   Tuloveroprosentti: 21,25 Tilikauden tulos: -1,6 miljoonaa euroa Vuosikate: -220 000 euroa Nettoinvestoinnit: 8 miljoonaa euroa Lainaa / asukas: 3750 euroa