Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Eläkeliitto vaatii vanhusasiainvaltuutetun tehtävän perustamista

Eläkeliiton jäsenkenttänä on koko Suomi. Liiton 20 piirissä ja 401 yhdistyksessä toimii lähes 130 000 jäsentä. Vuonna 2020 juhlitaan Eläkeliiton 50-vuotisjuhlavuotta teemalla Sukupolvien ketjussa monipuolisella ohjelmalla. Eläkeliiton yksi keskeisistä tavoitteista on vaikuttaa ikääntyvän väestön elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä toimia ikääntyneiden oikeuksien puolustajana. Eläkeliiton liittovaltuusto vaati 20.11. pitämässään syyskokouksessa hallitusohjelmaan sisältyvän vanhusasiainvaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamista. Julkisuuteen nousseet esimerkit kestämättömistä tilanteista niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa ovat valitettavaa arkipäivää edelleen. Valvovien viranomaisten esiin tuomat tehostetun palveluasumisen ongelmat liittyvät paitsi henkilöstön määrän riittämättömyyteen, myös osaamiseen ja asenteisiin. Eläkeliitto muistuttaa, että vanhusten hoivan perustarpeiden tyydyttäminen ei vielä riitä. Ihmisen itsemääräämisoikeutta ja omaa osallisuutta itseään koskeviin ratkaisuihin ei saa ohittaa. Keskeisiä tahdonilmaisun välittäjiä ovat myös omaiset ja läheiset. Ikäystävällistä Suomea tavoittelevassa yhteiskunnassa on aika asettaa vanhukset keskiöön. Eläkeliiton syyskokouksessa liittovaltuusto päätti myös tulevan juhlavuoden toiminnasta sekä liittohallituksen erovuoroisten jäsenten valinnoista. Varsinais-Suomen piirin edustajana liittohallituksessa oleva Anna-Liisa Nuutila Uudestakaupungista valittiin uudelleen vuosiksi 2020–2021. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin syyskokous vaati 28.10. pidetyssä syyskokouksessa kunnilta ja kuntayhtymiltä valveutuneempaa paneutumiseen iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräytymiseen. Eläkkeellä olevia ei tule ajaa toimeentulotuen asiakkaiksi heidän tarvitsemiensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vuoksi. Asiakasmaksuja voidaan myös asiakasmaksulain mukaan jättää perimättä tai kohtuullistaa, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentuloa. Tämä lain suoma mahdollisuus on alikäytetty. Piirin puheenjohtajaksi valittiin uudelleen vuodeksi 2020 Juhani Tynjälän Marttilasta. Vakka-Suomen alueelta piirihallituksen jäseneksi vuosiksi 2020–2021 valittiin Terttu Kummila Mynämäestä. Piirihallituksessa jatkaa Hannu Rämö Nousiaisista.