Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäki ei näe estettä kanalatoiminnan aloittamiselle

Mynämäen teknisen lautakunnan lausunnon mukaan kunta ei näe estettä Munax Oy:n Krouvinummentien varteen suunnitteleman kanalatoiminnan ympäristöluvan myöntämiselle tai toiminnan aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lausunnossa todetaan kuitenkin, että lannan kuivatuksesta aiheutuvat ulos johdettavat päästöt tulee selvittää ainakin kertaluontoisesti, ja määrittää sallittu enimmäispitoisuus poistoilman ammoniakkipäästöille. Hulevesien johtaminen lähialueen ojiin ja sitä myöten Laajokeen ei saa vaarantaa vesienhoitosuunitelman mukaista tavoitetta vesistön hyvän tilan saavuttamisesta. Toiminnan pintavesivaikutuksia tulee tarkkailla riittävän usein, ja toiminnanharjoittajan tulee varautua hulevesien käsittelyyn, jos vaikutuksia aiheutuu. Lausunnossa edellytetään myös, että kananlannan käsittely lannoitteeksi ja lannoitteen varastointi tapahtuu tiivispohjaisissa katetuissa tiloissa. Tekninen lautakunta antoi lausunnon Aluehallintovirastolle kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.