Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Velkuan koulusta äänestys Naantalissa – talousarviosta useita äänestyksiä

Naantalin kaupunki investoi lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Käsillä on useita kouluhankkeita ja muihinkin palveluihin, kuten sote-puolelle, tehdään panostuksia. Investointeja katetaan pääasiassa tulorahoituksella, mutta veroprosenttia ei nostettu. Valtuusto vahvisti tuloveroprosentiksi 19 maanantain kokouksessaan. Kiinteistöveroprosentit pysyvät samoina. Yleiseksi prosentiksi vahvistettiin 1,05; vakituisten asuinrakennusten prosentiksi 0,45; muiden asuinrakennusten prosentiksi 1,35 ja rakentamaton rakennuspaikan prosentiksi 3,00. Ensi vuoden ylijäämäksi arvioidaan 1,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 verotulojen määräksi arvioidaan noin 94,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksina maksettavien erien yhteismääräksi noin 16,5 miljoonaa euroa. Varsinaisten valtionosuuksien osuus on noin 10,8 miljoonaa euroa ja ensimmäistä kertaa omana eränä esitettävien verotulokompensaatioiden määrä on noin 6,1 miljoonaa euroa. Talousarvion tavoite on säilyttää palvelut laadukkaina. – Talousarviosta tulee mielen sana helppo. Veroja ei tarvitse nostaa, voimme silti toteuttaa investoinnit, joilla saadaan aikaan kaikki vetovoimatekijät. Asiat on pohdittu ja pohjustettu valmiiksi. Henkilöstömenojen kasvu on kuitenkin merkittävä. Palveluihin pitäisi etsiä tehokkaat ja tuottavat tavat, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindström (kok.). – Menot kohdistuvat oikeisiin asioihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Tulorahoituksella rahoitetaan investointeja 47 miljoonalla eurolla, mikä on iso haaste. Toimintamenojen lisäys tulee perustua tarkkaan harkintaan. Lapsiperheiden palvelut ovat tutkitusti se tekijä, joka vaikuttaa siihen, kun asuinpaikka valitaan, totesi Samuli Santalahti (kesk.). – Kouluverkkoihin tehdään valtavia panostuksia, vaikka lapsimäärä on laskussa. Tarvitaan siis muita toimia, sanoi Vilhelm Junnila (ps.). Tulevan vuoden ja suunnitelmavuosien investointikohdissa äänestettiin useassa kohdassa. Täpärimmin kaupunginhallituksen esitys meni läpi Lammasluodon kunnallistekniikan suunnittelun määrärahakohdassa. Sirpa Hagsbergin (sd.) ehdotus siirtää määräraha, 40 000 euroa, suunnitelmakauden ulkopuolelle kaatui niukasti äänin 22–21. SDP:n lisäksi muutosesityksen kannalla olivat vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset. Valtuusto äänesti myös Velkuan koulusta. Hagsbergin ehdotus oli siirtää eteenpäin Velkuan koulun määrärahat, 1,55 miljoonaa euroa ja 1,1 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023. Esityksen mukaan koulu olisi voitu sijoittaa Teersalon puolelle, koska saneeraushanke on muuttunut uudisrakentamiseksi. – Teersalon puolelta tulee suurin osa oppilaistakin ja vielä yhteysaluksella kulkevat joutuvat lossimatkalle, jos koulu on Palvan saaren puolella. Koulu voidaan tehdä muuallekin, kuin Teersalon rannan läheisyyteen, esitystä perusteltiin. – Velkuan koulu ei parane sillä, että hanketta siirretään, ihmetteli Lasse Valtonen (kesk.). Muutosehdotus kaatui äänin 31–12. Siirtoa kannattivat demarit ja vasemmistoliitto. Demarileiri äänestytti valtuustoa vielä kahdessa muussakin investointikohdassa. Esitys Kalevanniemen koulun peruskorjauksen ja laajennuksen siirtämisestä suunnitelmakauden ulkopuolelle ja ensin vain monitoimihallin toteuttamisesta kaatui äänin 31–12. Läpi ei mennyt kiertoliittymä Ripikadun liittymään ja kevyenliikenteenväylien järjestelyn siirtäminen suunnitelmakauden ulkopuolelle. Tämä esitys kaatui äänin 23–20. Hagsberg teki henkilöstömenoihin muutosehdotuksia. Hän esitti hoito- ja vanhuspalveluihin perustettavaksi vakanssit lautakunnan esityksen mukaisesti ja lisäksi 18 hoitajan ja kaksi sairaanhoitajan tointa vuodelle 2023 ja kolmea hoitajan tointa kotihoitoon. Esitykset kaatuivat äänin 26–17. SDP, vihreä ja vasemmistoliitto kannattivat esitystä. Niin ikään jakautuivat äänet Hagsbergin ehdotuksessa 5-vuotiaiden maksuttomasta päivähoidosta. Tero Tavio (kok.) teki toimenpidealoitteen vanhustenhoidon kokonaissuunnitelmasta. Se sisältäisi palvelutarpeet, resurssit, tukipalvelut ja yksityisen palvelutuotannon ja huomioisi kotihoidon, tuki- ja palveluasumisen sekä laitoshoidon tarpeet. Aloite hyväksyttiin yksimielisesti. Mikko Rönnholm (sd.) esitti uudelleen käsittelyyn palautettavaksi asian Käsityöläiskadun ja Tuulensuunkadun välisen korttelin pysäköintitontin vuokrauksesta Ta-asumisoikeus Oy:lle. Rönnholmin mukaan ei olisi olemassa mitään päätöksiä siitä, että tontti olisi varattu ARA-tuotantoa varten. Rönnholm epäili asian käsittelyn säännösten mukaisuutta. Lindström totesi, että asiaan on jo puututtu ja jatkossa neuvotteluihin kutsutaan kaikki ryhmät paikalle ja kirjataan käydyt keskustelut ylös. Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen puolusti esitystä sillä, että kysymyksessä on sama kortteli, jota on perustelua suunnitella kokonaisuutena. – On tehty päätöksiä jossakin ja käyty keskusteluja, joita ei ole kirjattu, ihmetteli Rönnholm. Rönnholmin ehdotuksen takana olivat SDP ja vasemmistoliito sekä vihreistä Eero Latvala , tyhjää äänesti Elina Mäkilä (vihr.). Rönnholm esitti myös, ettei kaupunki möisi kyseistä tonttia Ta-asumisoikeus Oy:lle. Äänestystulos oli muuten sama, mutta Jarkko Kanerva (vihr.) äänestä tyhjää.