Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Valtuusto hyväksyi Mynämäen veronkorotukset

Verotus nousee Mynämäessä ensi vuonna. Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan äänestysten jälkeen veroprosentit siinä muodossa kuin hallitus niitä esitti. Tuloveroprosentti nousee 21:stä 21,25:een. Kiinteistöveroihin hyväksyttiin 0,05 prosenttiyksikön korotus. Lisäksi ryhdytään verottamaan kiinteistöverolain ehdot täyttäviä rakentamattomia rakennuspaikkoja. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi hyväksyttiin 0,98 (nyt 0,93), vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista 0,55 (0,50) ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista 1,15 (1,10). Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi hyväksyttiin edelleen 0,00. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi hyväksyttiin 3,00. Niiden osalta laissa on useitakin kriteerejä. Kiinteistövero voidaan määrätä rakentamattomalle rakennuspaikalle, jos asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua, rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen, rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua, sille on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen, se on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin, eikä rakennuspaikalla ole rakennuskieltoa ja se on saman omistajan omistuksessa. Päätös ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja.   Veropäätökset syntyivät äänestysten jälkeen. Tuula Toivonen (sd.) esitti Lauri Nummisen (vas.) kannattamana tuloveroprosentin nostoa 21,50:een. Kimmo Karkoinen (ps.) esitti Mika Hurmeen (ps.) kannattamana, että tuloveroprosentti pidetään nykyisellään. Ensimmäisessä äänestyksessä Toivosen esitys voitti Karkoisen esityksen 19–7, 7 tyhjää. Toisessa äänestyksessä Toivosen 21,50 prosentin esitys oli vastakkain kunnanhallituksen 21,25 prosentin kanssa. Kunnanhallituksen esitys voitti äänin 27–4, 2 tyhjää. Toivonen sai kannalleen vain Vasemmistoliiton Lauri Nummisen, Elena Paukun ja Leena Rautiolan . Perussuomalaiset Karkoinen ja Hurme äänestivät tyhjää, ja enemmistö oli maltillisemman 0,25 -prosenttiyksikön korotuksen kannalla. Kiinteistöveroista päädyttiin kolmeen eri äänestykseen, jotka päätyivät kaikki hieman eri äänin, mutta selkein luvuin kunnanhallituksen esitysten puolelle. Yleinen kiinteistöveroprosentti hyväksyttiin äänin 28–5, vakituisten asuntojen äänin 26–7 ja vapaa-ajan asuntojen 27–6. Vähemmistöön jääneet eivät olisi halunneet korotuksia tehdä. Rakentamattoman rakennuspaikan prosentista ei äänestetty, koska Lauri Numminen ei saanut kannatusta esitykselleen, ettei sitä oteta käyttöön.   Perusturvakuntayhtymä Akselin ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin. Lisäksi Mynämäen kunta esittää, että Akselin yhtymähallituksen tulee hyväksyä helmikuun loppuun mennessä yksityiskohtainen ja konkreettinen toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi siten, että toiminta järjestetään vahvistetun talousarvion puitteissa eikä ylityksiä tule.   Valtuusto merkitsi myös tiedokseen Akselin kuluvan vuoden talousarvion toteuman tammi-elokuun ajalta. Sen yhteydessä todettiin, että Akselin yhtymähallituksen ja johdon tulee tehostaa toiminnan ja talouden seurantaa ja reagoida havaittuihin poikkeamiin niin varhaisessa vaiheessa, että korjaavia toimenpiteitä ehtii tehdä ja toiminta voidaan järjestää vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Mynämäen kunnan käytönmukainen toteuma oli elokuun lopussa 681 000 euroa enemmän kuin tasaerälaskutus.