Naantali yksi vaihtoehto ruoppausmassaläjitykseen

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen johdolla tehty selvitys kertoo, että ruoppausmassojen maaläjitysvaihtoehtoja on rajoitetusti Varsinais-Suomessa. Meriläjityksen ekologisia haittoja on pidetty sellaisina, että sille on haluttu etsiä muita vaihtoehtoja. Selvityksessä arvioitiin myös eri vaihtoehtojen kustannuksia ja ympäristölle aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. Läjitysaltaiden rakennus- ja käyttökustannukset ovat kaikkiaan noin viisinkertaiset meriläjitykseen verrattuna. Analyysien perusteella käyttökelpoisimmaksi menetelmäksi valikoitui läjitys merialueelle rakennettaviin pengeraltaisiin. Selvityksessä nostettiin esiin neljä riittävän suuren pengeraltaan paikaksi parhaiten soveltuvaa aluetta: Raisionlahden länsireuna, Nesteen lounainen ranta-alue, Turun korjaustelakka Naantalin Kuivalahdessa ja Vepsän itäpuoleinen matalikko. Sopivan paikan valinta vaatii vielä tarkempia selvityksiä ja maa- ja vesialueen omistajien suostumuksen. Tämän jälkeen tarvitaan yleissuunnitelma, mahdollisesti ympäristövaikutusten arviointi, lupaprosessi ja toteutussuunnitelma, ennen kuin rakentaminen voi alkaa. Uusi maaläjitysalue saattaa olla käytettävissä kymmenen vuoden sisällä. Selvityshankkeen ohjausryhmässä ovat olleet mukana Varsinais-Suomen Ely-keskus, Puolustusvoimat, Turun kaupunki, Raision kaupunki, Naantalin kaupunki, Turun Satama Oy, Naantalin Satama Oy, Meyer Turku Oy, Neste Oyj ja Turun Korjaustelakka Oy.