Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäen kh: Huoli-päätös oli lainmukainen

Mynämäen kunnanhallituksen mielestä Mynämäen kunnanvaltuuston elokuinen päätös lopettaa Huolin koulun saneeraushanke ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle, että kuuden kuntalaisen tekemä kunnallisvalitus tulee hylätä perusteettomana. Kunnanhallitus muistuttaa, että kunnanvaltuustolla on ollut taloudellisen tilanteen muuttuessa perusteltu syy jättää koulun saneeraushanke toteuttamatta, koska kohteeseen varattu määräraha osoittautui alkuperäistä varausta suuremmaksi, ja oppilaille voidaan osoittaa koulupaikka kunnan muissa kouluissa. Lausunnossa todetaan myös, että koulun oppilaiden huoltajat ja kuntalaiset ovat voineet seurata asian käsittelyä valtuuston asiakirjoista, netissä taltioiduista kokouksista sekä paikallislehden uutisoinnista koko käsittelyn ajan.   Kunnallisvalituksessa vaaditaan valtuuston päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Valittajien mukaan valmistelussa on tapahtunut virheitä ja päätös on hyvän hallintotavan vastainen. Valituksessa todetaan, että valtuusto kumosi päätöksellään vuonna 2018 saman valtuuston kolmesti päättämän koulun korjaushankkeen kuntalaisia kuulematta tai päättämättä jatkosta, eikä päätökselle kirjattu riittäviä perusteita aiempien päätösten kumoamiseksi. Valittajat toteavat, että tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen lopettamisesta vastoin valtuuston linjausta, ja jättänyt tutkimatta muun muassa vaihtoehtoiset keinot säilyttää koulu, tai toteuttaa korjaushanke myönnetyn määrärahan puitteissa. Valittajien mukaan tilanteessa, jossa päätetään lopettaa koulun peruskorjaushanke, pitäisi ensin selvittää kyseisen koulun jatko ja esimerkiksi siihen liittyvät järjestelyt kustannuksineen, mikäli noudatetaan hyvää hallintotapaa ja perusteltua päätöksentekoprosessia. Valituksessa tuodaan myös esille, että oppilaille määrättyyn väistötilaan on ilman erillisiä päätöksiä tai toistuvia käsittelyjä valtuustossa kahden vuoden aikana tilinpäätöstietojen perusteella käytetty sama raha kuin varsinaisen koulun korjaukseen hankesuunnitelman mukaan on varattu.