Muinaisjäännösavustusta Laitilaan

Museovirasto on myöntänyt Laitilan kulttuuriseura Walolle 2000 euron avustuksen Kansakoulunmäen rautakautisen polttokalmiston opastaulun laatimiseen. Museovirasto jakoi muinaisjäännösalueiden hoitoon yhteensä 53 000 euroa. Avustusta myönnettiin 12 hakijalle. Rahaa kohdennettiin tänä vuonna ensisijaisesti maisemanhoitoon.