Sinilevät taas seurantaan

Kesäkuusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta on alkanut. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vakioseuranta koostuu 42 havaintopaikasta, joista 24 sijaitsee meri- ja 18 sisävesialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut mukana seurannassa jo vuodesta 1998. Joka viikko vakiohavainnoitsijat arvioivat havaintopaikkojen sinilevätilanteen vedessä näkyvän levän mukaan. Havainnot Lounais-Suomen levätilanteesta kootaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa ja niiden pohjalta julkaistaan katsaus levätilanteesta joka torstai. Sen lisäksi Suomen ympäristökeskus julkaisee torstaisin valtakunnallisen leväkatsauksen. Lounais-Suomen vakioseurannassa ei ole havaittu sinilevää yhdelläkään havaintopaikalla. Sinilevämäärät ovat yleensä tähän vuodenaikaan vähäisiä, mutta tämän vuoden lämmin toukokuu saattaa aikaistaa sinileväkukintoja. Voimakkaat tuulet ovat myös sekoittaneet vesistöjä, mikä vaikeuttaa levien havaitsemista. Myös vesien lämpötila on laskenut sään viilenemisen ja pohjoistuulien vuoksi, mikä hidastaa sinilevien kasvua. Joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään muistuttaa leväesiintymää. Esimerkiksi männyn siitepölyä voi paikoitellen esiintyä hyvinkin runsaasti. Väriltään männyn siitepöly on kellertävää tai vaalean ruskeaa ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia. Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen Ely-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Ely-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä Elyyn.