Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Lahoja puita kaadetaan Velkuantiellä Teersalossa

Lahoja puita kaadetaan ja oksia leikataan liikenneturvallisuussyistä Velkuantiellä Velkualla. Velkuantien (maantie 1931) varrella Teersalossa sijaitsee puustoa, joista osa on todettu erittäin huonokuntoisiksi ja riskiksi liikenneturvallisuudelle. Ely-keskus poistaa huonokuntoiset puut ja lahot oksat, jotka voisivat tuulessa tippua ajoradalle, ja samalla varmistetaan riittävä alikulkukorkeus tiekäyttäjille. Puiden kaato- ja karsintatyöt aloitetaan keskiviikkona 6.11. ja työt pyritään saamaan valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Puiden kaadot pyritään hoitamaan ilman liikennekatkoja, mutta tielläliikkujien on syytä varautua pieniin matkan viivästyksiin. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan puiden kaatamisen ja tieltä raivaamisen ajaksi, kerralla maksimissaan 15 minuutin ajaksi. Osa Velkuantien varren tienvarsipuustosta on vanhoja jalopuita ja osa niistä on todettu lokakuussa tehdyssä alustavassa kuntomäärityksessä erittäin huonokuntoisiksi ja riskiksi liikenneturvallisuudelle. Puita on jo kallistunut tielle ja tiealueelle ulottuvat oksat haittaavat liikennettä. Tielle kallistuneet puut kaadetaan ja arboristi leikkaa suurista tammista ja jalopuista oksat, jotka ovat lahoja ja voivat tippua ajoradalle. Liikennettä haittaava oksat leikataan siten, että ajoradan reunassa on metri oksista vapaata tilaa ja tien alikulkukorkeus on vähintään 4,8 metriä. Tienvarrella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, jolle ei aiheudu puiden kaadosta haittaa. Toimenpiteitä suoritetaan vain tienpitäjän hallinnoimalla tiealueella, joka ulottuu tieluiskasta kaksi metriä tiestä poispäin. Puita kaadetaan ja oksia leikataan Velkuantien varrelta noin kahden kilometrin matkalta. Puut kaataa urakoitsijana toimiva J. Kallioinen & Suoranta Infra Oy.