Kustavissa asennetaan 20 kilometriä merikaapelia

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle ja mereen sähkökatkojen ehkäisemiseksi Kustavissa. Toimenpide parantaa noin 1500 talouden sähkönsaannin luotettavuutta. Hankkeen arvo on noin 5 miljoonaa euroa, ja se työllistää suoraan noin 50 henkilöä. Kustavissa maakaapeloidaan noin 60 kilometriä sähkölinjoja. Keskijännitteistä sähköverkkoa asennetaan merikaapelina noin 20 kilometriä. Kaapelointityöt aloitettiin jo viime vuonna Kivimaan ja kunnan pohjoisosan alueella. Tänä vuonna työt jatkuvat muun muassa Vartsalassa sekä Viliskerin, Kaitaisen, Koilan, Laukkarin ja Isoluodon alueilla. Merikaapeleita lasketaan kesäkuun aikana Viikarinpuhdissa, Suulinniemessä, Viliskerissä ja Kraakunkarissa. Uuden verkon rakennustyöt kestävät arvion mukaan kuluvan vuoden loppuun. Vanhan verkon purkutyöt ja maanrakennuksen viimeistelytyöt tehdään ensi keväänä. Noin 80 puistomuuntamon lisäksi sähköverkkoon asennetaan automaatiotekniikkaa vianpaikannuksen nopeuttamiseksi. Työn urakoitsijana toimii Netel Oy. Työt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä kaapelityömaiden lähistöllä. Kustavin maa- ja merikaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia sähköverkkoinvestointeja eri puolilla Suomea. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että yhtiön 85 000 kilometrin verkko on säävarma vuona 2028 lopussa. Kaapelointityön lisäksi sähköverkon luotettavuutta parannetaan myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä karsimalla sähkölinjojen lähellä olevaa puustoa.