Kustavissa 20 kilometriä sähkökaapelia mereen

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle ja mereen suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta Kustavissa. Hanke parantaa noin 1500 asiakkaan sähkönsaannin luotettavuutta. Hanke työllistää suoraan noin 50 henkilöä ja sen arvo on noin viisi miljoonaa euroa. Caruna maakaapeloi Kustavin alueella noin 60 kilometriä sähkölinjoja ja asentaa keskijännitteistä sähköverkkoa merikaapelina noin 20 kilometriä. Keskimäärin merikaapelia asennetaan Carunan verkkoalueella 30–40 kilometriä vuosittain. Maa- ja merikaapelointihankkeen rakentamistyöt on aloitettu kesällä 2017 Poorholmin, Kaurissalon, Truutholmin, Kevon, Vasikkaluodon, Kivimaan ja Kuusiluodon alueella. Työt jatkuvat kesällä 2018 Vuosnaisen, Pohjois-Vartsalan, Etelä-Vartsalan, Koelsuun, Suulinniemen, Viliskerin, Kaitaisen, Koilan, Laukkarin ja Isoluodon alueilla. Caruna laskee merikaapeleita kesäkuun aikana Viikarinpuhdin lahdessa, Suulinniemessä, Viliskerissä ja Kraakunkarissa. Uuden verkon rakentamistyöt kestävät arvion mukaan vuoden 2018 loppuun. Vanhan verkon purkutyöt ja maanrakennuksen viimeistelytyöt ajoittuvat kevääseen 2019. – Viemme Kustavissa maan alle ja mereen noin 80 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 80 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja saamme vikatilanteessa sähköt palautettua asiakkaillemme aikaisempaa nopeammin. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme asiakkaidemme sähkönsaannin luotettavuutta, Carunan hankepäällikkö Kalle Sato toteaa. Carunan Kustavin työkohteiden urakoitsijakumppani on Netel Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä. Kustavin hanke on osa Carunan investointeja sähköverkkoon Uudenmaan, Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Joensuun verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 85 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu säävarmaksi vuoden 2028 loppuun mennessä.