Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vehmaa käynnistää palvelutasoneuvottelut – Vehmaan vuodeosasto ja vastaanottoajat harkintaan

Vehmaalla siirryttiin maanantaina juhlahumusta karuun arkeen. Valtuusto sai kuulla talousseminaarissa totisia lukuja kunnan tilanteesta. Kunta on tilannut valtiovarainministeriön suosituksesta kaksi konsulttia arvioimaan, kuinka fiksusti kunnassa on hoidettu sote- ja kouluasiat. Kouluasioista selvityksen on laatinut perusopetuksen asiantuntija Esko Sainio Vertikal Oy:sta. Sote-palveluita on kartoittanut LL, MBA Timo Aronkytö. Aronkydön mukaan Vehmaan sote-menot ovat 18 prosenttia maan keskiarvoa suuremmat. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat Vehmaalla 4 517 euroa per asukas, kun manner-Suomessa keskiarvo on 3 327 euroa asukasta kohti. Tosin Vehmaalla myös yli 65-vuotiaiden asukkaiden osuus on keskimääräistä suurempi. Vehmaalla väestöstä eläkeikäisiä on 28 prosenttia, maan keskiarvo on 21,8 prosenttia.   Sote-menot ovat Vehmaalla keskiarvoa korkeammat joka sektorilla. Kustannukset ovat myös nousseet 2017– 2018 merkittävästi. Sosiaalitoiminnan kustannukset (vanhus- ja vammaispalvelut) ovat kasvaneet 7,56 prosenttia, perusterveydenhuollon 23,36 prosenttia ja erikoissairaanhoidon kustannukset 27,98 prosenttia. – Aronkydön viesti oli yksinkertaisesti, että tilanne on kestämätön, kunnanjohtaja Ari Koskinen toteaa. Myös arvioitsijan ehdotukset olivat sen mukaisia. Yhtenä haasteena Aronkytö piti sote-palveluiden jakaantumista kolmeen eri ”siiloon”: kunnan omaan toimintaan, perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen sekä sairaanhoitopiiriin. Arvioitsija suositteli, että kunnassa otettaisiin aktiivisempi ote hoidon ohjaukseen ja palvelujen käytön seurantaan. Vehmaan tavoitteeksi Aronkytö ehdottaa, että sote-kustannuksissa päästään manner-Suomen keskiarvoon. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että sote-menoja pitäisi karsia vuosina 2020– 2022 yhdeksän prosenttia asukasta kohti ja vuosina 2023– 2026 jälleen yhdeksän prosenttia. Säästökuurin rinnalla palvelutaso pitäisi kyetä pitämään tyydyttävällä tasolla. – Tähän on myös sellainen perustelu, että jos mitään ei tehdä, tilanne ajautuu yhä huonommaksi ja sitten vaihtoehdot ovatkin vähissä, Koskinen kommentoi Aronkydön esitystä. Hän sanoo, että myös valtuutetut ymmärsivät hyvin tilanteen olevan nyt hyvin vakava. – Tästä syystä päätimme vielä samana iltana kunnanhallituksessa lähteä palvelutasoneuvotteluihin. Esimerkiksi ratkaisu Vehmaan vuodeosastosta on tehtävä yhteistyössä yhteistoiminta-alueen sopimuskuntien kanssa, Koskinen sanoo. Perusterveydenhuollon puolen ratkaisut kunta voi tehdä itsenäisesti, sillä yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaan U-sote tuottaa ne palvelut, jotka kunta tilaa.   Aronkytö teki myös konkreettisia ehdotuksia, miten sote-kustannuksissa voisi Vehmaalla säästää. Hän ehdotti Vehmaan vuodeosaston lakkauttamista. Tilalle hän suosittelee tehostettua palveluasumista. Aronkytö esittää myös, että vammaisten asumispalveluiden ostoa vähennettäisiin ja kunta tuottaisi asumispalveluja itse. Asumispalvelut voisi sijoittaa Vehmaan vuodeosaston tiloihin, nykyiseen Margareeta-kotiin. Näin myös henkilöstön yhteiskäyttöä voitaisiin harkita. Perusterveydenhuollossa Aronkytö näkisi mahdollisuuksia vastaanottoaikojen supistamiseen. Avosairaanhoidossa viikottaista toiminta-aikaa voisi vähentää esimerkiksi niin, että perjantaisin vastaanottoja ei olisi Vehmaalla lainkaan. Sen sijaan maanantaisin lääkärivastaanotot jatkuisivat kello 20:een. Suun terveydenhuollossa voisi olla Aronkydön mukaan sulku joka kolmas viikko. Särkypotilaat hoidettaisiin Uudessakaupungissa. – Yhtä hyvin ratkaisu voisi olla esimerkiksi viisi plus kolme plus kaksi, eli vastaanottopäiviä olisi viikoilla eri määrä, Koskinen pohtii. – Mikä päätösten lopullinen sisältö on, sitä en ennakoi. Kunnanhallitus ja valtuusto tekevät ratkaisut. Sote- ja kouluarvioinnit liittyvät Vehmaan kunnan kriisikuntamenettelyyn.