Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen pohtii taas Paijulan koulun kohtaloa – Lakkauttamisesta tulisi vuosisäästöä vajaat 300 000 euroa

Hiljattain peruskorjatun Paijulan alakoulun tulevaisuus on taas pohdittavana Nousiaisissa. Kouluverkkoselvitysryhmä esittää äänin 5–1, että Paijulan koulu lakkautettaisiin tämän lukuvuoden jälkeen. Paijulan sulkemista kannattivat sivistysjohtaja Pasi Isokangas ja hallintojohtaja Riikka Liljeroos sekä luottamushenkilöt Susanna Virtanen (kok.), Jari Olli (kesk.) ja Henrik Husar (sd.). Työryhmän jäsenistä Juha Vyyryläinen (kesk.) kannatti vaihtoehtoa, jonka mukaan kouluverkko pidettäisiin nyt ennallaan ja tilannetta tarkasteltaisiin uudelleen yhtenäiskoulun uudisosan valmistumisen jälkeen vuonna 2022. Työryhmä selvitti kuuden erilaisen vaihtoehdon vaikutuksista. Näistä enemmistön suosikiksi valikoitui Paijulan koulun lakkauttaminen, josta koituisi vuosisäästöä 293 000 euroa. Kannanottoa tuki myös se, että Paijulasta on huomattavasti lyhyempi matka kuntakeskukseen Nummelle kuin Valpperista. Jos Paijula-esitys toteutuu, oppilaat sijoitetaan yhtenäiskouluun jo ensi syksystä alkaen. Silti yhtenäiskoulussa keskimääräinen ryhmäkoko pysyisi noin 19 oppilaassa ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Valpperin koulun sulkeminen toisi säästöä 195 000 euroa vuodessa. Työryhmän mukaan ongelmia aiheutui rakennuksen 1,35 miljoonan euron tasearvosta ja nykyajan kouluksi suunnittelun kiinteistön hankalasta myynnistä. Jos Paijula poistuu koulukäytöstä, kunta voisi esityksen mukaan ryhtyä myymään rakennusta heti ensi vuonna ilman näköpiirissä olevaa kattoremonttia. Jos kouluverkko pidettäisiin ennallaan yhtenäiskoulun uudisosan valmistumiseen saakka, säästöjä ei nyt syntyisi. Koululaisten siirto Paijulaan ja Valpperiin oppilasmäärän tasaamiseksi merkitsisi kuljetuskustannuksiin 33 000 euron lisäystä vuodessa. Kirkonpiirin koulun lakkauttaminen säästäisi vuosittain 352 000 euroa, mutta 2,1 miljoonan euron tasearvo tuottaisi pulmia, joita kunnan talous ei työryhmän mukaan kestäisi. Selvityksessä oli mukana myös sellainen vaihtoehto, että Paijulan ja Valpperin koulut suljettaisiin. Vuosisäästö voisi nousta 450 000 euroon, mutta oppilaita ei voitaisi sijoittaa muihin kouluihin ilman lisäresursseja. Kun kahden koulun tasearvo on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, molempien rakennusten poisto ei olisi taloudellisesti mahdollista. Kouluverkkoselvitys on jaettu valtuutetuille ja sitä on alustavasti käsitelty valtuustoseminaarissa viime viikolla. Selvitys on osa kunnan talouden sopeuttamisohjelmaa. Kunnan laatimassa palveluverkkoselvityksessä todettiin vuonna 2013, että oppilasmäärä lähtee Nousiaisissa lievään laskuun vuoden 2019 jälkeen. Nyt oppilasmääräennusteet näyttävät kuitenkin huonommilta kuin kuusi vuotta sitten. Muissa kouluissa oppilasmäärät ovat pysyneet viime vuosina lähes ennallaan, mutta kahdessa pienimmässä kyläkoulussa suunta on ollut laskeva. Vuoden 2013 ennusteen mukaan Paijulassa pitäisi olla nyt 48 oppilasta, mutta lukumäärä on pudonnut 35:een. Valpperissa on tultu ennustetusta 42 oppilaasta 30:een. Kun tähtäin otetaan viiden vuoden päähän, ennusteiden mukaan oppilasmäärät laskevat Kirkonpiirin koulussa 129:stä 94:ään, yhtenäiskoulussa 410:stä 381:een ja Paijulan koulussa 34:stä 22:een. Valpperissa säilyisi 30 oppilaan taso. Ikäluokkien pienenemistä osoittaa se, että ennusteen mukaan esikoululaisten määrä putoaisi viidessä vuodessa nykyisestä 76:sta 32:een. Oppilasennusteissa ei ole otettu huomioon mahdollista muuttoliikettä. Kouluverkkoselvitystä käsitellään 12.11. kasvatus- ja sivistyslautakunnassa, josta se etenee kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon. Koulun lakkauttaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Aikataulun mukaan Paijulan koulun mahdollinen lakkauttaminen olisi maanantaina 9.12. valtuuston asialistalla. Ennen päätöksentekoa järjestetään kuntalaisten kuulemiset sekä sähköisesti että kirjeitse. Sähköisessä kuulemisessa lausuntoja voi antaa 12.11. saakka. Kirjallisia lausuntoja voi toimittaa kuntaan. Kunta järjestää lisäksi julkisen kuulemistilaisuuden torstaina 14.11. kello 18 Henrikin yhtenäiskoulun ruokasalissa. Uutista muokattu 28.10. kello 12.55