Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sihy-aloite valtuustolle jo maanantaina

Lähes 800 allekirjoitusta kerännyt kuntalaisaloite sihy-hankkeen keskeyttämiseksi tulee Uudenkaupungin valtuuston käsittelyyn jo ensi maanantaina. Kaupungin virkamiehet ovat antaneet pika-aikataululla vastauksia aloitteessa esitettyihin asioihin. Kaupunginhallitus päätti maanantaina merkitä saadun selvityksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi valtuustolle esitetään, että kuntalaisaloite merkitään käsitellyksi. Kuntalaisaloitteen pohjalta selvityksiä ovat laatineet kaupunginjohtaja Atso Vainio, talousjohtaja Anne Takala , tekninen johtaja Jari Nikkari, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, pedagoginen erityisasiantuntija Inkeri Parviainen sekä sihy-hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö . Selvityksessä käydään vielä kertaalleen läpi päätöksenteon lähtökohdat, eri vaihtoehdot ja tehdyt päätökset. Yhteenvedossa todetaan, että taloudelliset ja hankkeen pohjana käytetyt väestöennusteet eivät ole olennaisesti muuttuneet. Sihy-hanketta ei ole suunniteltu 20 300 asukkaalle, vaan nykyiselle asukasmäärälle. Oppilasarviossa on huomioitu maltillinen kasvu ja se perustuu Tieto Finland Oy:n ennusteeseen.   Selvityksessä muistutetaan, että kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty valtuuston päätöksellä ja että rakennusliikkeet ovat sijoittaneet rahaa suunnitteluun ja muuhun selvitystyöhön. Kaupungin yhteistyö kahden rakennusliikkeen kanssa on edennyt jo loppusuoralle. Sihy-keskuksen rakentamisen tarjoukset saadaan keväällä 2020. Selvityksessä tarkennetaan vielä, että peruskorjauksessa rakennus korjataan, mutta laatutasoa ei nosteta. Perusparannuksessa kiinteistön laatutasoa nostetaan alkuperäistä korkeammaksi. Uimahallista on laadittu hankesuunnitelma vuonna 2015. Sen mukaan nykyisen uimahallin peruskorjaus olisi maksanut 8,7 miljoonaa euroa, peruskorjaus ja laajennus 10,5 miljoonaa euroa, uudisrakentaminen 11,4 miljoonaa euroa. Valtuusto päätyi uudisrakentamiseen kokouksessaan 27.3.2017. NL-Rakennuslaskenta Oy on laskenut 2017 kustannusarviot Viikaisten ja Pohitullin koulujen eri vaihtoehdoista arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n suunnitelmien pohjalta. Viikaisten ja Pohitullin nykyisten koulurakennusten perusparantamisen kustannusarvio on yhteensä 24 183 000 euroa. Kiinteistön vuotuiset ylläpitokustannukset olisivat 703 546 euroa. Pohitullin koulun purkaminen, Viikaisten koulun perusparantaminen ja laajennuksen kustannusarvio on 28 800 000 euroa. Ratkaisun ylläpitokustannukset olisivat vuosittain 871 546 euroa. Uuden yhtenäiskoulun kustannusarvio on 21 351 000 euroa. Uudisrakennuksen ylläpitokustannukset olisivat vuosittain 643 451 euroa, Valtuusto päätti myös koulujen uudisrakentamisesta 27.3.2017.