Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Munax hakee aloituslupaa Mynämäen kanalahankkeelle

Munax Oy:n iso munituskanalahanke Mynämäkeen Krouvinummentien varteen etenee. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistui syyskuussa, ja nyt yritys hakee Aluehallintovirastolta ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa. Mynämäen kunnanhallitus käsitteli lupahakemusta maanantain kokouksessaan, ja totesi lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus käsitteli myös yrityksen suunnittelutarvehakemuksen, ja totesi että kanalarakennusten rakentaminen täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset.   Munax Oy hakee Mynämäen Peurussuon alueelle ympäristölupaa 480 000 kanan munituskanalan perustamiselle. Hankkeelle haetaan myös aloittamislupaa niin, että toiminnan suunniteltu aloitusajankohta on vuodesta 2020 eteenpäin. Toiminnan aloittamista ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta yritys perustelee sillä, että virikehäkeissä tuotettujen kananmunien myynti loppuu  kaupoissa vuonna 2026, jolloin Suomen munamarkkinoilla loppuvat kotimaiset kananmunat, ellei uuteen tuotantoon investoida ajoissa. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä isoa yksikkökokoa on perusteltu myös Aasian viennin mahdollistumisella.   Rakennuspaikka Krouvinummentie 160:ssa on rakentamaton. Munax Oy omistaa kiinteistön määräalasta 10 hehtaaria ja Mynämäen kunta loput. Yritys on sopinut kunnan kanssa option lisämaan hankkimisesta. Hankkeen kokonaiskerrosala on vajaat 33 000 neliötä. Hanke toteutetaan vaiheittain niin, että ensin rakennetaan kaksi kanalaa, pakkaamo ja yksi lannankuivatusrakennus, lantavarasto ja lämpökeskus. Myöhemmässä vaiheessa tehdään loput neljä kanalaa ja niihin liittyvät lannankuivatusrakennukset, yksi lisää aina vuosittain. Suurin osa toteutetaan lattiakanalana, maksimissaan 400 000 kanaa, ja osa ulkokanalana, maksimissaan 80 000 kanaa. Ympäristölupahakemuksessa todetaan myös ulkokanalassa muninnan ja ruokinnan tapahtuvan sisätiloissa, ja lähes koko lantamäärän arvioidaan syntyvän sisätiloissa. Hakemuksessa todetaan, että sadevedet johdetaan lähiojiin. Muista vastaavista ulkokanaloista saadun kokemuksen perusteella kanojen arvioidaan ulkoilevan jaloittelualueella kylmällä säällä muutaman kymmenen metrin säteellä kanalarakennuksesta, jolloin lumen päälle ei kerry merkittävästi lantaa, joka pääsisi sulamisvesien mukana vesistöön. Kaikki lanta pyritään jalostamaan kanalan yhteydessä lannoitevalmisteeksi. Kyseessä on kaupallinen tuote, jonka käyttöön ei tarvita lannanlevityssopimuksia. Lanta kuivataan, sterilisoidaan, pelletöidään ja myydään Fertilex Oy:lle edelleen myytäväksi. Fertilexin ensisijaisia asiakkaita ovat luomumaatilat. Lannoitetuotteita tullaan valmistamaan myös käytettäväksi kotipuutarhoissa. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehdyn hajumallinnuksen perusteella on arvioitu, ettei kanalatoiminasta aiheudu lähiasukkaita merkittävästi haittaavia hajupitoisuuksia. Toiminnan vaikutuksia seurataan tarkkailusuunnitelmalla.   Kunnanhallituksen suunnittelutarveratkaisua varten on kuultu hankealueen naapureita, eikä heillä ollut huomautettavaa hakemuksesta. Asiaa kunnanhallitukselle valmistellut rakennustarkastaja on lausunnossaan todennut, ettei rakentamishanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä myöskään aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta. Kanalatoiminta sijoittuu osittain tuulivoimamaakuntakaavan alueelle. Se pienentää aluetta, jolle tuulivoimaloita voidaan sijoittaa, muttei kuitenkaan vaikeuta kaavan toteuttamista.   Ympäristölupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä Aluehallintoviraston lupatietopalvelussa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.