Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Miten kulttuuritoimintalakia aiotaan toteuttaa kunnissa?

Uudistettu laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 1.3.2019. Nyt on hyvä aika miettiä mahdollisimman laajalla joukolla sitä, mihin eri kuntien ja alueiden kulttuuripalveluissa tulisi panostaa nyt ja tulevaisuudessa. Laki vahvistaa kulttuurin roolia kunnan toiminnassa sekä perustelee kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna. Uudistetun kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteena on muun muassa tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan toimintaan ja kulttuurin tekemiseen sekä kokemiseen. Laki edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin. Kulttuuripalvelut parantavat lain perusteluissa esitettyjen tutkimusten mukaan ihmisten elämänlaatua, rakentavat yhteisöllisyyttä ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Antti Rinteen hallitusohjelmassa on kirjattuna tavoite, jonka mukaan kulttuuripalvelujen tulee olla paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa tällä hallituskaudella. Uudistettu laki päätettiin eduskunnassa keväällä 2019 ilman suurta mediahuomiota. Ministeriö, Kuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus tekivät kyllä parhaansa saadakseen asialle huomiota ja järjestivät info- ja keskustelukiertueen uudistetusta laista. Asia on ollut esillä myös kunta-alan monilla foorumeilla. Miksi kuitenkin keväällä 2019 uudistettu lakisisältö kirvoitti kovin vähän laajempaa keskustelua ja mediajulkisuutta? Syynä saattaa olla yleinen yksimielisyys tai toisaalta se, että laki ei vaikuta resurssien kasvattamiseen pakottavasti. Lisäksi monet muut politiikan ajankohtaiset ilmiöt ja ongelmat vievät huomiota. Mittarien puute on ollut eräs hankaluus, kun on keskusteltu kulttuuripalvelujen vaikuttavuudesta. Uusin tiedonkeräys toteutettiin teaviisarin avulla keväällä 2019 ja tulokset julkaistiin lokakuussa 2019. Teaviisari on THL:n alainen tiedonkeruu, jossa kerätään kuntakohtaista tietoa eri sektorien hyvinvointia ja terveyttä lisäävistä palveluista. Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa tiedotteessa, että tulokset kertovat kulttuurin osalta kuntien välisistä isoista eroista, joita tulisi kuroa umpeen. Valtakunnallisesti kunnat saivat kulttuuriin liittyviä pisteitä keskimäärin 59, Vakka-Suomen Sanomien lukija-alueen kunnista Vehmaa sai 56 pistettä, Kustavi 53, Nousiainen 48, Uusikaupunki 46, Taivassalo 41, Masku 40, Mynämäki 34 ja Laitila 25 pistettä. Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan toki muutakin laadullista tutkimusta. Tämä pisteytys antaa kuitenkin taustatietoa etenkin, jos tutkimus toistetaan säännöllisesti jatkossa. (THL:n julkaisuja 2019, eri kirjoittajia, Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu.) Mahdollisimman moni mukaan uusien kulttuuritoimintojen palvelumuotoiluun! Kulttuuripalvelujen uudistamisen näkökulmasta keskustelun käyminen juuri nyt olisi erittäin tärkeää, jotta uudistetun lain tavoite toteutuisi kaikkialla Suomessa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat keskustelussa ja tiedon tuottamisessa mukana. Lisäksi ne osallistuvat kuntien ja kuntalaisten kanssa esimerkiksi erilaisiin osallisuutta sekä saavutettavuutta lisääviin innovaatio- ja kokeiluhankkeisiin, joissa mietitään uudenlaisia palvelujen tuottamistapoja nyt ja tulevaisuudessa. Laura Päiviö-Häkämies Yliopettaja, FT Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK