Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Jaala-kodin hoitajavajeesta huomautus – Avi kehottaa Kustavia hoitamaan paremmin vanhusten tehostettua palveluasumista

Kustavin kunta on saanut huomautuksen Lounais-Suomen aluehallintovirastolta (Avi) Jaala-kodin hoitajatilanteesta. Tehostetussa palveluasumisessa oli kesällä hoitajavajetta, kun sijaisia ei saatu riittäväst i (V-SS 17.9.). Avin moitteet kohdistuvat sekä hoitohenkilömitoituksiin, omavalvontasuunnitelmien laatimiseen sekä siihen, ettei hoidosta ole pyydetty palautetta. Avin huomautukset perustuvat kahteen epäkohtailmoitukseen. Toisen ilmoituksen on tehnyt Superin pääluottamusmies 6.6. Lisäksi Avi on saanut epäkohtailmoituksen Jaalakodin asukkaan omaiselta 27.6. ja lisäyksen ilmoitukseen 13.7. Pääluottamusmiehen mukaan Jaala-kodissa on pyöritetty työvuoroja useita vuosia sijaisten voimin, vaikka vakituisen lisähenkilöstön tarve on ollut ilmeinen. Kesälomakauden käynnistyttyä tilanne on entisestään heikentynyt, koska sijaisia ei ole hankittu riittävän ajoissa. Omainen on ollut huolissaan hoitajapulasta sekä ulkoilun ja viriketoiminnan puuttumisesta. Jaala-kodissa on 22 asumispalvelupaikkaa, joista 10 on muistisairaille ryhmäkodissa. Kustavin sosiaalilautakunnan 19.6. ja 7.8. päivättyjen selvitysten mukaan Jaala-kodissa työskenteli vakituisina ja kokoaikaisina työntekijöinä kaksi sairaanhoitajaa, 11 lähihoitajaa, laitoshuoltaja sekä tukipalvelutyöntekijä. Lisäksi määräaikaisina työntekijöinä yksikössä oli selvitysten antamisen ajankohtana erikoissairaanhoitaja, kolme lähihoitajaa, apuhoitaja, joka irtisanoutui kesällä sekä kolme hoiva-avustajaa ja laitoshuollon apulainen. Hoitohenkilöstön mitoitukseksi on muodostunut 0,57 hoitajaa/asiakas. Jaala-kodissa on ollut kesän mittaan muutamia työvuoroja, joissa omavalvontasuunnitelmassa ilmoitettu hoitajamäärä ei ole toteutunut. Esimerkiksi iltavuoroissa 5.6. ja 6.6. on ollut vain kaksi hoitajaa, joista toinen lähihoitaja ja toinen hoiva-avustaja. Aluehallintovirasto toteaa huomautuksessaan, että hoitohenkilöstö pitää mitoittaa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen mukaan. Lisäksi Avi kiinnittää huomiota asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen sekä omavalvontasuunnitelman tekemiseen. Myös Jaala-kodin asukkailta, heidän omaisiltaan sekä yksikön henkilöstöltä pitäisi kerätä säännöllisesti palautetta. Kustavin kunnan sosiaalijohtaja  Tatu Ujula totesi 13.9. Vakka-Suomen Sanomille, että kesä on ollut todella haastava. Hoitajavajetta yritettiin paikata käyttämällä myös yksityistä MediPoweria. Ujulan mukaan sijaishoitajia ei kuitenkaan aina saatu riittävän nopeasti. Kesän jälkeen Kustavissa on vakinaistettu hoitajia.   Huom. Juttuun lisätty sosiaalilautakunnan ilmoittamia hoitajamääriä klo 12.37.