Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Valitus ei vaikuta rakennustöiden aloittamiseen

Nousiaisten liikuntahallin hankintapäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen tehty kunnallisvalitus ei vaikuta liikuntahallin rakentamistöiden alkamiseen. Kunnan kummankin ison hankinnan, liikuntahallin ja Henrikin yhtenäiskoulun uudisosan urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina. Kunnanjohtaja Teemu Heinonen ja hallintojohtaja Riikka Liljeroos muistuttavat, että hankintapäätöksistä ei tehty määräaikaan mennessä hankintaoikaisua tai valitusta markkinaoikeuteen, joten hankkeet pääsevät lähtemään käyntiin suunnitellusti. – Saimme vielä Kuntaliitolta vahvistuksen, että hankintalain mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla, kuten tässä on tehty. Liljeroos huomauttaa lisäksi, että hankintaoikaisun tai valituksen tekeminen markkinaoikeuteen on rajattu asianosaisille, eikä sellaista siis kukaan nyt tehnyt. – Kunnan näkökulmasta hallinto-oikeuden tulisi jättää kunnallisvalitus tutkimatta, mutta se prosessi etenee sitten erillisenä asianaan, toteaa Heinonen.   Yhtenäiskoulun uudisosassa tekevät pää- ja rakennusurakan Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy, sähköurakan M. Tuomi Oy, putkiurakan LVI Isokouvola Oy, ilmanvaihtourakan Airon Oy ja rakennusautomaatiourakan Caverion Suomi Oy. Liikuntahallin pää- ja rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy, sähköurakoitsija JK Networks Oy, putkiurakoitsija LVI Isokouvola Oy, ilmanvaihtourakoitsija Airon Oy ja rakennusautomaatiourakoitsija Trentec Team Oy. Yhtenäiskoulun uudisosan kaikkien urakoiden yhteishinta, 6,7 miljoonaa euroa sisältää myös purettavan osan purkamisen. Liikuntahallin kaikkien urakoiden yhteishinta, 3,8 miljoonaa euroa sisältää kunnantalon purkamisen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikuntahallihankkeelle 750 000 euron avustuksen. Sen saamisen edellytyksenä on, että rakennustyöt alkavat kuluvana vuonna.   Molemmissa hankkeissa rakennusurakat käynnistyvät purkutöillä nopealla aikataululla. Yhtenäiskoulusta puretaan vanha A-osa eli entiset kotitalouden ja teknisen työn tilat, joiden paikalle uudisosa rakennetaan. Osana liikuntahallihanketta puretaan entinen kunnanvirasto sekä tontilla sijaitseva autotalli. Liikuntahallin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alussa. Koulutyö yhtenäiskoulun uudisosassa aloitetaan vuoden 2022 alussa.   Rakennustyömaat tulevat vaikuttamaan keskusta-alueen liikennöintiin ja pysäköintipaikkoihin. – Pyrimme neuvottelemaan urakoitsijoiden kanssa työmaaliikennöinnistä ja työmaiden järjestelyistä niin, että se olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista, kertoo Riikka Liljeroos. Esimerkiksi liikuntahallin työmaaliikenne on tarkoitus ohjata suoraan Koljolantieltä rivitaloliittymän kautta, jotta koululaisliikenteen käytössä olevan Moisiontien liikennettä saataisiin mahdollisimman paljon rauhoitettua. – Rivitalolle on jo tehty lisää parkkipaikkaa ja liittymää on myös tarkoitus leventää, kertoo tekninen johtaja Jarmo Rauvola . Yhtenäiskoulun työmaaliikenne puolestaan suunnataan väliaikaiselle työmaatielle lukion kulmalta pellon reunaa pitkin Kaitaraistentielle. – Opettajien parkkipaikat jäävät siihen kuin nytkin ovat, ja sen jälkeen tehdään aitaus ja alapihan tenniskenttä luovutetaan työmaakäyttöön. Yhtenäiskoulun henkilökunnan tai oppilaiden liikkumiseen työmaa ei juurikaan vaikuta. Lähinnä muutosta tulee lukiolaisten kävelyreittiin lukiolta keskuskeittiön ruokalaan, Rauvola kertoo. Liikennejärjestelyistä ja muista rakentamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan hankkeen edetessä kunnan nettisivuilla.