Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Opetusministeri korosti hallituksen koulutoimia – Li Andersson vihki Kurittulan uuden alakoulun Maskussa

Opetusministeri Li Andersson (vas.) antoi Maskun kunnalle kehuja maanantaina Kurittulan koulun vihkiäisjuhlassa. – Kurittulan koululla on kaikki mahdollisuudet antaa oppilaille erinomaiset oppimisen edellytykset ja hyvät elämän eväät. Uusi koulu mahdollistaa lapsille ja koko koulun henkilöstölle turvalliset, viihtyisät ja innostavat puitteet, Andersson totesi. Anderssonin mukaan kasvattaminen, opetus ja sivistyksen vahvistaminen ovat edelleen ajankohtaisia koulun perustehtäviä. – Oppimisen täytyy olla mielekästä ja motivoivaa oppilaalle. Koulussa ja oppimisessa on kyse juuri oppimisen ja onnistumisen kokemusten tuottamasta ilosta ja uusien asioiden oivaltamisesta. Koulun keskeinen päämäärä yleissivistyksen ohella on luoda mahdollisuuksia oppia elämäntaitoja, hyvää elämää, avarakatseisuutta ja kaikkien ihmisten kunnioittamista. Andersson viittasi nykyiseen hallitusohjelmaan. – Hallitus tekee laajoja panostuksia koulutukseen ja osaamiseen. Koulutusleikkausten aika on ohi ja teemme merkittäviä lisäpanostuksia jokaiselle koulutusasteelle. Kaikille tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet takaava koulu on hyvinvointivaltion perusta. Se ei kuitenkaan synny itsestään. Investoimme nyt suomalaisen tasa-arvoisen peruskoulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen. Ministeri muistutti, että oppiminen alkaa jo varhaiskasvatuksesta. – Tavoite varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta on tärkeämpi kuin koskaan. Suomi on tässä muita Pohjoismaita jäljessä ja ongelma on merkittävä, sillä on täysin kiistatonta, että laadukas varhaiskasvatus tehokkaasti tasaa lapsen taustasta johtuvia oppimiseroja ja luo elintärkeän pohjan myöhemmälle oppimiselle, Andersson korosti. – Hallitusohjelma parantaa merkittävästi varhaiskasvatusta. Olemme aloittaneet työn subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi kokopäiväiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi. Lisäksi laajennamme 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja ja pilotoimme kaksivuotista esiopetusta. Anderssonin mukaan hallituksen tavoitteena on varmistaa, että suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman huippua myös tulevaisuudessa. – Siitä syystä käynnistämme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon ohjelmat, joiden tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista. Lisäksi varaudumme lisäämään aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitusta sekä koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen rahoitusta. Andersson huomautti, etteivät tukea ja ohjausta tarvitsevat lapset ja nuoret odota. – Selvitysten ja tutkimusten valossa tuen tarjontaan, oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä opinto-ohjaukseen tarvitaan selkeä panostus. Tämän takia lasten ja nuorten hyvinvointiin, syrjäytymiseen sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen liittyvät teemat on nostettu tällä hallituskaudella koulutuspolitiikan keskiöön. Maskun valtuuston puheenjohtaja Maija Salo (sd.) kuvaili Kurittulan hanketta harppaukseksi turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön luomisessa. – Koulu palvelee monipuolisuudellaan sekä päivä- että iltakäyttäjiä, lapsiperheitä, nuoria ja ikäihmisiä toivottavasti pitkään. Sen lisäksi, että koululaistemme uusi oppimisympäristö mahdollistaa tilojen monipuolisen ja joustavan käytön, mahdollistaa se myös vuorovaikutteiset, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat, ilmiöpohjaisen oppimisen ja tiimiopettajuuden, Salo totesi. – Masku on satsannut viime vuosina merkittävästi koulujemme ja päiväkotiemme terveelliseen sisäilmaan, joten voimme hyvillä mielin todeta, ettei kunnassamme ole yhtään lasta väistötilassa tällä hetkellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Runola (kok.) hehkutti uutta koulua. – On tilaa, avaruutta, värikästä, muotoja, muunneltavaa oppimisympäristöä, alan viimeisintä tekniikkaa ja mikä tärkeintä: terveelliset ja turvalliset tilat. Taakse ovat jääneet huono sisäilma, vuodet parakeissa ja sitä kautta yhteisöllisyyden puute. Maskun koulut ovat nyt terveet ja puhtaat ja kunta on jälleen houkutteleva paikka lapsiperheille, Runola totesi.