Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Näkökulmia sihyyn

Jokainen mielipide on yhtä arvokas. Sillä ei ole tekemistä sen kanssa, kuka lopulta on oikeassa – jos kukaan täysin. Jos opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavan lautakunnan puheenjohtajana en puolustaisi lasten ja nuorten hyvinvointia ja hyvää oppimista, niin kehnostipa hoitaisin tehtäväni. Ikä ei ole silti mikään jakolinja. Sihy on tarkoitettu kaikkien ja kaikenikäisten kaupunkilaisten hyödyksi ja kohtaamispaikaksi, parantamaan heidän virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiaan, kohottamaan elämänlaatua ja paikkakunnalla viihtyvyyttä. Merkillistä tämä vänkääminen Viikaisten koulusta. Valtuusto on tehnyt yksimieliset purkamis- ja rakentamispäätöksensä ja niiden mukaan edetään. OPH:n opetussuunnitelmat ovat velvoittavia. Viikaisista ei korjaamalla saa uuden pedagogiikan mukaista oppimisympäristöä. Sihyn tilat ovat muuntojoustavia. Ne pystyvät myös mukautumaan tulevaisuuden uusiin vaatimuksiin. Kun Viikaisten koulun rakentamisesta päätettiin 1950-luvun puolivälissä, kaupungissa oli vajaat 4 500 asukasta ja paljon lapsia. Suomi oli köyhä, sotien ja sotakorvausten riuduttama. Nyt meillä on yli kolminkertainen asukasmäärä, vähän lapsia ja Suomi on maailman vauraimpia kansakuntia. Silti jotkut ovat sitä mieltä, ettei nyt ole varaa rakentaa uutta koulua lapsillemme. Viikaisten rakentamispäätöksen teki suuresti kunnioittamani ja arvostamani sotaveteraanien sukupolvi. He pelastivat maamme ja jälleenrakensivat sen meille hyväksi elää. Köyhissäkin oloissa heillä oli tahtoa ja rohkeutta investoida tulevaisuuteen. He rakensivat lapsilleen ja lapsenlapsilleen uuden, ison ja ajanmukaisen koulun. Itsekin kävin tuota, silloin kohtuullisen uutta koulua vuosina 1966– 1974. Olen siitä kiitollinen ja haluan olla vaikuttamassa siihen, että nykyiset ja tulevat lapset saavat modernit, viihtyisät, turvalliset ja oppimaan motivoivat koulutilat. Sihyn tiloissa pyritään korkeaan käyttöasteeseen, paljon korkeampaan kuin nykyisissä kouluissa. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Jokaisesta tilasta on tehty käyttöaikasuunnitelma. Monitoimihallin tiloille on käyttöä kello 8– 22. Hallin suurin käyttäjäryhmä ovat koulujen oppilaat, koska Viikaisten liikuntatilat poistuvat. Hallin lattiaratkaisut mahdollistavat eri palloilulajit, ei pelkästään koripallon. Jo nyt on huutava pula salivuoroista. Varsin nuoriakin lapsia joutuu käymään salibandyharjoituksissa muun muassa Laitilassa. Yleisurheilijoille ei ole ollut sisätiloja. Monikäyttöisiä tiloja tulee Vakka-opiston liikuntaryhmille, tanssin ja kamppailulajien harrastajille ja kuntosalikin löytyy. Kaupungista puuttuu tila suurten tapahtumien järjestämiseen. Monitoimihalli mahdollistaa konsertit, messut ja muut suuret yleisötilaisuudet. Hallitusohjelman mukaan Sote-uudistus toteutetaan asteittain, aiempaa valmistelua hyödyntäen. Kaupunginvaltuustolle esitettiin 9.9.2019 yhteenvedot neljästä kaupungin talouden kantokykylaskelmasta. Niissä on huomioitu soten vaikutus. Esimerkiksi kaupungin oma laskelma perustui nykyiselle kuntaveroprosentille 20,75, joka soten jälkeen olisi 8,28 prosenttia. Soten mukana poistuisi 58 prosenttia käyttötalousmenoista, mutta vain 42 prosenttia tuloista, koska kaupunki käyttää nyt sote-palveluihin rahaa paljon enemmän kuin saa valtionosuuksina. Kaupungin talous siis suhteellisesti kevenee. Terveyskeskuksesta luopumaan joutuminen oli ikävä yllätys. Onneksi ns. A-sairaala voitiin ostaa halvalla. Sillä ja vuokraamalla vuokranantajan kunnostamia tiloja ns. vihreästä talosta tilaongelma saadaan ratkaistua kestävästi ja edullisesti. Sote-uudistuksen takia kaupungin ei ole järkevää investoida sote–tiloihin. Tilat siirtyvät ilmaiseksi maakunnalle, mutta niihin kohdistuvat velat jäävät kaupungin maksettavaksi. Soten jälkeen opetus ja varhaiskasvatus ovat ainoat suuret kaupungin järjestämät lakisääteiset palvelut. Siksikin nyt on aika investoida Sihy-keskukseen. Tulevaisuudesta emme tiedä, yllätyksiä tulee aina. Ottamatta koskaan riskiä ei myöskään saavuteta mitään. Läheskään kaikki nähtävissä olevat riskit eivät toteudu ja positiivisiakin yllätyksiä tulee. Jos autotehtaalla ei olisi uskottu ja investoitu tulevaisuuteen, emme olisi näin hyvässä tilanteessa. En väheksy kenenkään huolta siitä, mitä aihy maksaa ja miten se maksetaan. Kaikki kantokykyselvitykset osoittavat, ettei kaupungin talous kriisiydy sihyn takia. Ilmaiseksi ei saa mitään, mutta luotan asiantuntijoiden laskelmiin. Tieto on aina enemmän kuin usko ja luulo. Matti Ankelo Opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja Pro Uusikaupunki ry