Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Ely-keskus: Puolet Lounais-Suomen järvistä hyvässä tilassa

Varsinais-Suomen ja Satakunnan järvien tila vaihtelee. Ely-keskus on tehnyt uuden ekologisen tilan arvion pintavesistä. Arvion mukaan puolet Lounais-Suomen järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Joet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Erinomaiseen tilaan luokiteltuja jokia ei ole lainkaan. Saaristomeren ja Selkämeren rannikkovesien tila on pääosin tyydyttävä. Rannikkovesien tila on heikentynyt edelliseen tilanarvioon verrattuna. Ekologinen luokittelu perustuu vuosien 2012–2017 seuranta-aineistoihin. Edellinen luokittelu julkaistiin vuonna 2013. Luokittelussa ovat mukana joet, joiden valuma-alue on vähintään 100 neliökilometriä, järvet, joiden pinta-ala on yli 50 hehtaaria sekä kaikki alueen rannikkovedet. Keinotekoisia ja voimakkaasti muutettuja vesiä, kuten Kokemäenjoki, Loimijoki, Paimionjoki sekä Turun, Rauman ja Uudenkaupungin edustojen rannikkovedet, ei ole vielä luokiteltu. Ne tullaan arvioimaan suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Haitallisiin aineisiin perustuva kemiallisen tilan luokittelu on valmisteilla. Uusi tila-arvio on alustava. Valtioneuvosto vahvistaa luokittelun vesienhoitosuunnitelmien yhteydessä vuoden 2021 lopussa, mitä ennen järjestetään julkinen kuuleminen aiheesta. Vesienhoidon tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Selkämeren ulompien rannikkovesien tila on heikentynyt viime vuosina. Suurin osa niistä on nyt luokiteltu tyydyttäviksi, kun ne edellisessä luokituksessa olivat kokonaisuudessaan hyvässä tilassa. Luokan heikkeneminen johtuu a-klorofyllin ja ravinteiden pitoisuuksien kasvusta. Uudenkaupungin lähivedet ovat välttävässä tilassa. Alueen pintavesien tilaa heikentää pääasiassa rehevöityminen, joka johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta. Hajakuormitus on voimakkainta Varsinais-Suomen savimaiden jokien valuma-alueilla ja muillakin Lounais-Suomen tehokkaasti viljellyillä savimailla.