Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vehmaa ottaa käyttöön kuntalisän ja vuorohoidon palvelusetelin

Ensi vuoden alusta alkaen Vehmaalla voi saada yksityisen hoidon kuntalisää. Kuntalisää maksetaan, mikäli Kela maksaa lapsesta yksityisen hoidon tukea ja lapsi asuu Vehmaalla. Yksityisen hoidon tuottaja voi olla päiväkoti, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa. Kunta maksaa yksityisen hoidon kuntalisää kokopäivähoitoa tarvitsevasta lapsesta 350 euroa alle kolmevuotiaasta ja 300 euroa yli kolmevuotiaasta lapsesta. Mikäli oikeus varhaiskasvatukseen on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan kuntalisää 180 euroa alle kolmevuotiaasta ja 150 euroa yli kolmevuotiaasta lapsesta.   Vuoden alusta alkaen kunta ottaa käyttöönsä palvelusetelin vuorohoitoa tarvitseville perheille. Kunta sitoutuu tällöin maksamaan perheiden yksityiseltä hankkimat palvelut setelin arvoon asti, ja perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän hinnan välinen erotus. Tällä hetkellä kunnassa ei ole tarjolla yksityistä vuorohoitoa. Perheillä on oikeus kieltäytyä heille tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata heidät kunnan muilla tavoin järjestämien palveluiden piiriin. Alle kolmevuotiaan vuorohoitoa tarvitsevan lapsen palvelusetelin arvo on 1 924,50 ja yli kolmevuotiaan 1 225,50 euroa kuukaudessa. Palvelusetelin arvossa otetaan huomioon lapsen iän lisäksi päivittäinen hoitoaika, hoitopäivien määrä kuukaudessa sekä perheen tulot. Vuorohoito on tarkoitettu vanhempien vuorotyöstä johtuviin tarpeisiin. Lapsen hoitoaika on vanhemman työssäoloaika työmatkoineen sekä yövuorojen jälkeinen nukkuma-aika kello 15 asti. Lapsella on oikeus vuorohoitoon vain, jos molemmat vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia esteellisiä hoitamaan lastaan. Palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymiin yksityisiin palveluihin. Niiden on vastattava tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.