Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Marjuksen vanha louhimo maisemoidaan

Taivassalon Marjuksen louhimolla on louhittu tarvekiveä viimeksi 1990-luvun puolivälissä. Louhintaa ei ole tarkoitus enää jatkaa. Tästä syystä Palin Granit Oy on 19.8.2019 esittänyt maisemointisuunnitelman Marjuksen louhimolle. Louhimon maisemoinnin tavoitteena on saattaa alue turvalliseksi ja sopeuttaa se ympäröivään luontoon. Yhtiö esittää, että maisemointi toteutetaan hyväksytysti vuoden 2020 loppuun mennessä.   Maisemointisuunnitelmansa mukaan Palin Granit Oy poistaa alueelta kivien louhinnassa käytetyt laitteet, myös rakenteet puretaan ja kuljetetaan pois alueelta. Louhoksen annetaan täyttyä sadevedellä ja kohdissa, jossa veden pinta on yli kaksi metriä, reunat suojataan kivimuurilla. Alueelle tehdään myös metsitystä siten, että luontaisen uudistuksen ulkopuolelle jääneet laikut istutetaan taimilla. Marjusten louhimoalueella on jo nyt tehty sellaisia siistimistöitä, että alueella ei olisi liikkumisen kannalta vaarallisia kohtia tai sortumisvaaraa. Louhimoalueelle vieville teille on asetettu kivilohkareita. Koska alueella on louhittu viimeksi 25 vuotta sitten, sivukivikasat ovat alkaneet jo luontaisestikin maisemoitua.   Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta käsitteli maisemointisuunnitelmaa 17.9. Lautakunta päätti vaatia maisemointisuunnitelmaan lisäyksen, jonka mukaan turvallisuusnäkökohtiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota, koska alueella on asutusta. Teräsverkkoaidan korkeuden on oltava 1,5– 2 metriä ja aidantolppien teräksisiä. Marjuksen louhimolla on louhittu graniittia vuodesta 1977. 1,3 hehtaarin ottamisalue sijaitsee Palin Granit Oy:n omistamalla kiinteistöllä Hakkenpääntiestä erkanevan Marjuksenrantatien varrella. Ottamisalueella on vesiallas. Sivukivialue sijaitsee ottamisalueen pohjoispuolella.