Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen tavoittelee tasapainoa talouteen – Verokorttiuudistuksesta yli 1,5 miljoonan euron tulovaje

Nousiaisten kunta on käynnistynyt talouden tasapainotusohjelman laatimisen vuosiksi 2020–2023. Kunnan tiukan rahatilanteen lisäksi talouden suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi valtakunnallinen verokorttiuudistus, jonka vuoksi ennakonpidätyksiä on alkuvuoden aikana toimitettu kuntiin huomattavasti aiempaa vähemmän. Suomen Kuntaliitto arvioi kunnallisveron kertymäennusteessaan, että kunnille kertyy verotuloja tämän vuoden loppuun mennessä noin 600 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Tähän vaikuttaa erityisesti kansallinen verokorttiuudistus. Lisäksi tulorekisteriongelmilla on vaikutusta kuluvan vuoden verokertymiin niin, että sen osuus vajeesta on nykyarvion arvion mukaan 13 prosenttia. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, minkä vuoksi ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Nousiaisissa on kyse tämän hetken arvion mukaan yli 1,5 miljoonan euron verotulovajeesta. Vaikka kertymävaje korjaantuu pysyvässä uudistuksessa tämän vuoden kunnallisverojen osalta ensi vuonna, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla ja jättävät ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Verotulovaje vaikuttaa näillä näkymillä merkittävästi tämän vuoden tilinpäätökseen ja lisäksi ongelmat hankaloittavat talouden suunnittelua. Nousiaisten kunnan taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamista. Kunta hakee vahvempaa rahoituspohjaa muun muassa rakennusten ylläpitoon ja peruskorjauksiin, investointien suunnitelman mukaisiin poistoihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannusten kattamiseen. Lisäksi varaudutaan virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksiin, korkotason nousuun, muuttuvaan väestörakenteeseen ja palveluiden kysynnän muutokseen. Näiden syiden vuoksi Nousiainen on aloittanut talouden tasapainotusohjelman laadinnan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa vuosille 2020–2023. Prosessin aikana viranhaltijat laativat alustavan ehdotuksen mahdollisista säästötoimenpiteistä. Tämän pohjalta varsinaista talouden tasapainotusohjelmaa laaditaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Myös kuntalaisten osallistaminen otetaan mukaan prosessiin myöhemmässä vaiheessa ennen päätöksentekoa. Selvitystyössä tarkastellaan muun muassa kunnan omistuksen myyntiä ja vuokrausta, lakisääteisten palveluiden toteuttamista vaihtoehtoisilla toiminta- ja yhteistyömalleilla sekä mahdollisuutta luopua ei-lakisääteisten palveluiden tarjoamisesta, avustuksista, seudullisesta yhteistyöstä ja kuntamarkkinoinnista. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta palveluiden keskittämiseen ja palvelutarjonnan tehostamiseen. Selvitystyön ulkopuolelle ei ole rajattu tässä vaiheessa mitään keinoja. Prosessin aikana pyritään tarkastelemaan mahdollisimman ennakkoluulottomasti kunnan meno- ja tuloeriä. Tasapainottamisohjelman keskeisenä tavoitteena on pyrkiä turvaamaan lakisääteisten palveluiden tarjonta ja kunnan itsenäisyys. Tasapainotusohjelman laatimista toteutetaan samanaikaisesti vuoden 2020 talousarvion valmistelun kanssa syksyn aikana. Tasapainottamisohjelma menee myöhemmin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. – Kuntatalouden valtakunnallisten haasteiden kohtaamisessa tarvitsemme yhteisen suunnan, rohkeutta, toivoa ja tekoja, kunnanjohtaja Teemu Heinonen toteaa. Kunnanhallitus päätti aiemmin tänä vuonna olla hakematta harkinnanvaraista valtionavustusta, koska Nousiaisissa ei ole vielä talouden tasapainotusohjelmaa. Hakua pohditaan uudelleen ensi vuonna.