Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

U:ki jätehuoltoratkaisun edessä – Tekniselle lautakunnalle esitys aiesopimuksesta LSJH:n kanssa

Uusikaupunki on selvitellyt liittymistä Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiöön (LSJH) yhdessä Vehmaan, Eurajoen ja Rauman kanssa. Kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari esittää tekniselle lautakunnalle aiesopimuksen tekemistä jätehuoltoyhtiön kanssa. – Aiesopimus ei vielä sido Uuttakaupunkia, mutta on edellytys neuvottelujen ja sen myötä liittymisen mahdollisuudelle. Lopullisen päätöksen liittymisestä tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa, Nikkari perustelee.   Liittymistä puoltavat selvityksen mukaan muun muassa se, että jätehuoltoa kehitetään jatkuvasti ja valvonta on ajantasaista. Yhtiössä on tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jonka myötä kaupunki pääsisi mukaan muun muassa erilliskeräyksiin sekä Siira-palveluihin. Siira on pyörillä liikkuva lajitteluasema, johon vastaanotetaan samoja jätteitä kuin lajitteluasemalla. Myös jäteneuvonta lisääntyisi sekä saaristossa olisi mahdollisuus erilliskeräyksiin. Vaakakupissa painaa myös se, että sekajätteiden kuljetus Viroon, Ruotsiin, Kokkolaan ja Vaasaan loppuisi. Poltettavat jätteet hyödynnettäisiin uudessa ekovoimalaitoksessa. Uusikaupunki on tehnyt jätehuollossa vuosittain alijäämää. Viime vuonna alijäämä oli 118 000 euroa. Selvityksen mukaan kaupunki pääsisi alijäämästä eroon, kun toiminnot siirtyisivät yhtiölle. Uusikaupunki ei maksaisi liittymisestä mitään, sillä kaupungin jätehuoltotoiminnan liikearvo tulkitaan apporttiomaisuudeksi, joka siirrettäessä Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiöön oikeuttaa saamaan osakepotin ja omistajuuden.   Jos Uusikaupunki liittyy LSJH:n osakkaaksi, kierrätyskeskustoiminta jää yhä kaupungin omaksi toiminnaksi, joten näihin työsuhteisiin ei tulisi muutosta. Muiden tehtävien hoitaminen sovitetaan LSJH:n toimintaan. Kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset hoidettaisiin kunnan järjestämänä tai kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vuoden 2020 alkuun mennessä koko alueella on päätetty siirtyä kiinteistöittäiseen keräykseen. Yhteisastiat aluekeräyspisteistä poistetaan vuoden 2019 lopussa. Saarikiinteistöjen jätehuolto keskitetään pääsääntöisesti pienvenesatamien yhteyteen. Uudenkaupungin tekninen lautakunta käsittelee asiaa tiistaina 24.9.   Jätteiden käsittely nyt: yhdyskuntajätteet Lassila & Tikanojan U:gin materiaalinkäsittelykeskukseen, sopimus voimassa 16.12.2022 saakka, biojäte ja puutarhajätteet Biolinjalle, vaarallinen jäte Lassila &Tikanojalle, SER, kestopuu ja romuajoneuvot Remeolle, sako- ja umpikaivoliete Vakka Suomen Veden Häpönniemen jätevedenpuhdistamoon. LSJH:n osakkaana: jätteiden käsittelysopimukset jatkuvat sopimuskauden. Sen jälkeen sekajäte hyödynnetään ekovoimalaitoksessa Salossa vuoden 2023 alusta. Jätteen välivarastointi ja siirtokuormaus U:gissa, muiden jätteiden uudet käsittelysopimukset toteutetaan osana LSJH:n tulevia kilpailutuksia. Vaihtoehtona ulkopuolisille käsittelypalveluille ovat myös LSJH:n omat käsittelyratkaisut.