Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Hoitokunta haluaa Pirttimäentien kaavaan Maskussa

Tiehoitokunta esittää Pirttimäen yksityistien liittämistä osaksi nykyistä asemakaavaa Maskussa. Kunnanhallitus ei vielä ottanut kantaa esitykseen, vaan palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Esityksen perusteluissa todetaan, että Pirttimäentien eteläpuoli on kokonaan kaava-aluetta, minkä vuoksi Ely-keskus ei myönnä avustuksia yksityistielle. Pirttimäentien kautta on kulku noin 20 kaava-aluetontille ja kunnan jätevedenpuhdistamolle. Tiehoitokunta huomauttaa, että kaava-alueen asukkaat maksavat tiekunnalle vuosittaista tiemaksua. Maksuvelvoite eriarvoistaa asukkaita muihin kaava-alueilla asuviin kuntalaisiin verrattuna. Tiehoitokunta muistuttaa lisäksi, että Väylävirasto ja Caruna ovat tehneet pitkään töitä alueella, mutta eivät kuitenkaan osallistu tienhoitokustannuksiin. Lisäksi Turun ja Uudenkaupungin välisen radan korjaus ja sähköistys sekä ylikäytävien poistaminen lisäävät raskasta liikennettä. Tekninen lautakunta esitti Pirttimäen asemakaavamuutoksen yhteydessä vuonna 2015 Pirttimäentien ottamista kaavaan. Kunnanhallitus ei kuitenkaan pitänyt tarkoituksenmukaisena laajentaa kaava-aluetta koskemaan pelkästään tiealuetta, koska tie oli mukana vireillä olevassa golfkentän asemakaavassa.