Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Hiittiönpellon kaavalla 13 uutta asuntotonttia

Mynämäkeen Asemantien varteen on tulossa 13 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa. Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan asettaa nähtäville Hiittiönpellon asemakaavaehdotuksen. Alue sijaitsee Asemantien varressa Hiittiönmäen asemakaava-alueen vieressä. Kunnanhallituksen kokouksessa käytiin kaavaehdotuksen hyväksymisestä yksi äänestys. Tuula Toivonen esitti Miika Randellin kannattamana, että kaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että korttelin 370 kaikki tontit tulevat peltoalueelle, metsä-alue jätetään virkistysalueeksi ja tonttien ja metsän väliin jätetään suoja-alue. He eivät saaneet muita kannalleen, vaan Nosto Consulting Oy:n laatima kaavaehdotus hyväksyttiin äänin 9–2. Ehdotuksessa muutama korttelin 370 tonteista on metsäalueella tai sen rajalla. Hiittiönpellon asemakaava oli luonnosvaiheessa nähtävillä huhti-toukokuussa, jolloin siitä jätettiin yksi mielipide ja kaksi lausuntoa. Varsinais-Suomen pelastuslaitos esitti, että alueen päättyvät kadut tulisi varustaa kääntöpaikalla. Kaavanlaatijan vastineen mukaan kääntöpaikkaa ei ole Hiittiönpellontien päähän jätetty, koska kaava-alue mahdollisesti laajenee etelän suuntaan. Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunnon perusteella kaavassa on täydennetty alueella sijaitsevan muinaisjäännöskohteen kaavamääräystä. Asemakaava-alueen itäosassa sijaitseva rautakautinen mahdollinen muinaislinna ja asuinpaikka on aiemmin arvioitu niin sanotuksi valtakunnallisesti merkittäväksi muinaisjäännöskohteeksi. Muinaisjäännösten arvottamista ollaan parhaillaan uudistamassa ohjelmalla, jolla niistä tunnistetaan valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet (VARK). Maakuntamuseon lausunnossa todetaan, että Hiittiönmäki on ehdokkaana ohjelmassa ja tulee todennäköisesti VARK-statuksen saamaan. Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen lausunnon perusteella kaavamääräyksiin on lisätty kielto puutarhajätteiden sijoittamisesta. Yhdistys on lausunnossaan huomauttanut, ettei puutarhajätteitä saa läjittää luontoon vieraslajien leviämisriskin takia. Kaava-alueen tuntumassa on myös monimuotoista niittylajistoa, jonka säilymisen kannalta on olennaista, etteivät tonttien omistajat kuljeta puutarhajätteitä metsänrajaan. Yhdistys on kiinnittänyt myös huomiota Hiittiönmäen länsirinteen metsässä olevan, ulkoilureittinä yleisesti käytettävän polun säilyttämiseen. Kaavanlaatija toteaa vastineessaan, että polku Mustikkatien ja Asemantien välisellä virkistysalueella säilyy entisellään, mutta luontoon syntyneet polut joutuvat hakemaan uusia reittejä metsän ja pellon reunasta.