Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäkeen soveltuisi 13 tuulivoimalaa

Abo Wind Oy on jatkanut tuulivoimatuotannon mahdollisuuksien selvittämistä Mynämäessä ja Laitilassa, ja päätynyt siihen, että Kolsa-Juvansuon alueelle soveltuisi 13 tuulivoimalaa. – Selvitykset aloitettiin 18 voimalasta ja päädyttiin 13:een. Määrä perustuu siihen, miten olemme saaneet maata vuokrattua sekä alueeseen tutustumisen myötä esille tulleisiin rajoittaviin tekijöihin kuten mitä muita toimintoja siellä on lähellä, projektipäällikkö Veera Hatulainen Abo Wind Oy:stä kertoo.   Mynämäen Kivikylän suunnassa ja osin myös Laitilan puolella sijaitseva suunnittelualue on kooltaan noin 1200 hehtaaria. Yritys esitteli esiselvitysten tuloksia maanomistajatilaisuudessa elokuun lopulla. Tietoja on julkaistu myös yrityksen nettisivulla olevalla hankesivulla. Voimaloiden tehoksi on suunniteltu 5–10 MW. Turbiinin malli ei vielä ole tiedossa, mutta kokonaiskorkeudeltaan ne tulevat olemaan maksimissaan 300 metriä napakorkeuden ollessa 200 ja roottorin halkaisijan 200 metriä. Yksi voimala tuottaa vuodessa noin 16 000 – 18 000 MWh. Suunniteltu alue sisältyy Varsinais-Suomen tuulivoimamaakuntakaavaan. Mynämäen keskustaan on matkaa 10 kilometriä, Vehmaan keskustaan 8 ja Laitilan keskustaan 14. Muita lähellä olevia toimintoja ovat Kivijärven virkistysalue, ampumarata ja metsästysmaja sekä Peurussuolle suunniteltava suurkanalahanke. Alue on esiselvityksessä todettu soveltuvaksi tuulivoimantuotannolle, koska siitä on lyhyt etäisyys 110 kV-sähköverkkoon ja tuuliolosuhteiden odotetaan olevan hyvät.   Yritys on tehnyt 13 voimalan alustavan paikoituksen, ja niiden pohjalta on tehty alustava melu- ja välkemallinnus sekä näkyvyysanalyysi. Niistä on karttakuvat nähtävissä hankkeen nettisivulla. Melumallinnukseen on kuvattu alueet 40, 45 ja 50 desibelin äänitasoilla. Välkemallinnus kuvaa voimalan lapojen aiheuttaman varjon vilkunnan alueellista esiintymistä ja kestoa. Näkymäaluemallinnuksella kuvataan alueita, joilta katsottuna voimalat näkyvät.   Seuraavaksi Abo Wind valmistautuu tekemään Mynämäen kunnalle ja Laitilan kaupungille kaava-aloitteen, ja Varsinais-Suomen Ely-keskukselle ympäristövaikusten arvioinnin tarveharkintapyynnön. – Nyt keskustellaan kuntien kanssa, että miten he toivovat edettävän. Sen lisäksi samalla jatketaan edelleen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimusten neuvottelua ja tekemistä, Hatulainen kertoo. Maata on jo vuokrattu, mutta yrityksen toiveena on saada sopimukset tehtyä koko 1200 hehtaarin alueelta ja myöhemmin myös siltä alueelta, jota kautta alueelta liitytään verkkoon. Verkkoon liittymisen linjausta ei ole vielä tehty. – Alueella on noin 60 maanomistajaa, joiden kanssa ollaan viime vuoden ajan keskusteltu. Jatkossa voi tulla tarpeelliseksi keskustella vielä laajemman maanomistajaryhmän kanssa, kun suunnittelu etenee ja tiedetään mistä kohtaa esimerkiksi liityttäisiin sähköverkkoon. Alueen 1200 hehtaarista nyt noin 600 hehtaaria on vuokrattuna. – Osa vuokrasopimuksista on alueella ennen meitä toimineen kehittäjän tekemiä, ja ne on kesän aikana siirretty meille. Näidenkin maanomistajien kanssa pitää edelleen keskustella, koska sopimukset ovat ehkä osittain vanhentuneita, Hatulainen kertoo.   Yrityksen tavoitteena on edetä hankkeessa niin, että sekä kaava-aloite että YVA-harkintapyyntö saadaan etenemään kuluvan vuoden puolella. – Toki aina voi tulla viivästyksiä, mutta tällä aikataululla nyt halutaan edetä. Ajatuksena on myös tämän syksyn aikana järjestää kuntalaisille yleisötilaisuus, jossa voidaan laajentaa keskustelua laajemminkin. Laitilan puolelle on tarkoitus mahdollisesti ensi keväänä pystyttää kahdeksi vuodeksi 140 metrin korkuinen, datamaston näköinen tuulenmittausmasto. Mastolle on jo rakennuslupa. – Sitä ennen pitää olla hyväksytty kaava-aloite ennen kuin sen rakentamiseen lähdemme, Hatulainen kertoo.