Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

U:gin kotihoidossa hoitajista pulaa – Kaupunginhallitus ei vielä myöntänyt lisämäärärahaa

Uudessakaupungissa hoitajilla on ollut tänä vuonna kovia työpaineita vanhusten kotihoidossa. Tilanne kriisiytyi keväällä, kun sijaisia ei saatu riittävästi paikkaamaan vuosilomia. Kesällä äkillisiin poissaoloihin ei myöskään saatu sijaisia. Sijaispula on vaivannut koko maakuntaa ja se on ollut myös valtakunnallinen ongelma. Vanhushuollossa on muutenkin hoitajia koettu olevan liian vähän. Kun laitospaikkoja on vähennetty vanhuspalvelulain mukaisesti, kotona hoidetaan yhä enemmän vanhuksia ja hoidettavat ovat yhä huonommassa kunnossa. Tästä syystä sosiaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kotihoitoon myönnettäisiin 47 000 euron lisämääräraha neljän uuden hoitajan palkkaamiseksi. Kaupunginhallitus päätti Heikki Walan (prouki) ja Merja Kosken (sd.) kannattamana, että lisämääräraha-asiasta päätetään vasta seuraavassa kokouksessa. Kaupunginhallitus haluaa ensin kuulla vanhustyönjohtaja Kirsi Routi-Pitkästä tilanteesta. Kaupunginhallituksessa herätti kysymyksiä se, että vaikka kotihoidon henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2014 tähän päivään 12 vakanssilla, välitöntä asiakastyötä tekevien määrä on noussut vain kolmella vakanssilla. Esityslistalla tätä perusteltiin sillä, että sairaanhoitajien, lähi-, perus- ja kodinhoitajien osuus henkilöstöstä ei ole kasvanut nimikemuutosten ja uusien toimintojen vaatimien henkilöstöresurssien vuoksi. Vuonna 2014 säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli Uudessakaupungissa 284 ja käyntejä tehtiin 85 055. Vuonna 2018 asiakkaita oli 361 ja käyntejä tehtiin 116 730. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin heikosta tilasta kertovat runsaat sairaspoissaolot. Kun viime vuonna sairauspoissaoloja oli ensimmäisen neljänneksen aikana 516 kalenteripäivää, tänä vuonna sairaspoissaoloja oli neljän ensimmäisen kuukauden aikana 739 kalenteripäivää. Sijaisten vaikean saatavuuden vuoksi henkilöstölle on kertynyt myös paljon ylitöitä. Ylityökorvauksia on maksettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 22 677 euroa, kun viime vuonna vastaavana aikana ylityökorvauksia maksettiin 14 736 euroa. Ylityökorvausten määrä vastaa kahden lähihoitajan noin neljän kuukauden palkkaa.