Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kaikille yhdenvertainen saattohoito

Keskustelu saattohoidosta on viime aikoina käynyt kuumana liittyen erityisesti Karinakotiin, jonka toiminta jouduttiin kannattamattomana lakkauttamaan liian vähäisen potilasmäärän vuoksi. Karinakoti toteutti laitosmuotoista saattohoitoa ja edusti vaativaa erityistasoa osaamiseltaan. Varsinais-Suomessa on arvioitu tarvittavan noin 20 sairaansijaa tämän tasoiseen saattohoitoon. Varsinais-Suomessa ei ole tällä hetkellä saatavilla saattohoitoa yhdenvertaisesti maakunnan eri alueilla. Saattohoidon laadussa on myös parantamisen varaa. Valtioneuvoston asetus (582/2017) määrää yliopistosairaalan huolehtimaan palliatiivisen hoidon suunnittelusta ja yhteensovittamisesta alueellaan. Tähän tarkoitukseen ja huolehtimaan myös vaativan saattohoidon tehtävistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen osaamiskeskus, jonka suunnittelu on nyt käynnistetty. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheisensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Tavoitteena on turvata potilaalle ja hänen läheisilleen mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Palliatiivisen hoidon pituus on yleensä kuukausia, joskus vuosiakin. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoitoon siirrytään hoidon loppuvaiheessa, kun elämän pituuden arvioidaan olevan enää viikkoja. Tavoite on tukea potilaan mahdollisimman hyvää elämänlaatua ilman kipua ja muita kärsimystä aiheuttavia oireita. Saattohoito on porrastettu kolmelle tasolle: perustaso, erityistaso ja vaativa erityistaso. Perustasolla saattohoitoa annetaan potilaan kotona, terveyskeskuksien vuodeosastoilla ja hoivakodeissa, joissa on saattohoitoa osaavaa henkilökuntaa. Erityistason ja vaativan erityistason saattohoitoon ohjataan perustasoa vaativampaa hoitoa, esimerkiksi sedaatiota tarvitsevat potilaat, jotka eivät enää reagoi muulle kärsimystä lievittävälle hoidolle.   Laitosmuotoisia saattohoitokotipalveluja tuottavat Pirkanmaalla ja Uudellamaalla säätiöt, Tampereella Pirkanmaan hoitokoti ja Helsingissä Terhokoti, joilta sairaanhoitopiirit ostavat palveluja. Toimintaa ei ole kilpailutettu, koska varsinaisia markkinoita ei ole tässä toiminnassa. Maksusitoumus annetaan sairaanhoitopiirin palliatiivisesta keskuksesta, jossa potilaan palvelutarpeen arvioi keskuksen lääkäri. Järjestely takaa sen, että laitosmuotoiseen saattohoitoon ohjataan oikeat potilaat, joilla on tämän tasoisen hoidon tarve. Tulevaisuudessa vaativan erityistason palliatiivisen ja saattohoidon hoidon tarpeen arviointi tehdään TYKSin palliatiivisessa keskuksessa, joka vastaa myös vaativasta laitosmuotoisesta saattohoitotoiminnasta. Saattohoidon kokonaisuus on Varsinais-Suomessa järjestettävä niin, että potilaat pääsevät asuinkunnasta riippumatta oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen saattohoitoon. Yhdenvertainen saattohoito on turvattava koko maakunnan väestölle. Karinakoti on mahdollisuus toteuttaa alueella laitosmuotoinen vaativa saattohoito. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tulisi nyt neuvotella ratkaisu, jolla turvataan riittävät vaativan saattohoidon sairaansijat turkulaisten lisäksi myös muille maakunnan asukkaille. Lisäksi sairaanhoitopiirin muiden jäsenkuntien sitoutuminen tarvitaan kokonaisratkaisuun. Jukka Kärkkäinen LT, psykiatrian erikoislääkäri Hallituksen jäsen, V-S sairaanhoitopiiri; Turun kaupunginvaltuutettu ja sote-lautakunnan jäsen; hallituksen jäsen, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys